TARNÓW / Edukacja / Aktualności / Uroczysta inauguracja roku akademickiego w PWSZ w Tarnowie

Uroczysta inauguracja roku akademickiego w PWSZ w Tarnowie

Uroczysta inauguracja roku akademickiego w PWSZ w Tarnowie

Wejście w „wiek dojrzały” - jak rozpoczęcie trzeciej dekady działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie określiła JM Rektor, dr hab. inż. Jadwiga Laska, prof. PWSZ - będzie dużo łatwiejsze. Podczas dzisiejszej uroczystej inauguracji roku akademickiego tarnowska Uczelnia otrzymała bowiem wsparcie w postaci rządowych obligacji skarbowych na kwotę niemal 25 mln zł. Dofinansowanie ma zostać wydane na rozwój PWSZ oraz potrzebne Uczelni inwestycje.

Inaugurację zgodnie z tradycją rozpoczęło odśpiewanie hymnu Gaude Mater Polonia. Po nim głos zabrała JM Rektor, dr hab. inż. Jadwiga Laska, prof. PWSZ w Tarnowie, która powitała licznie przybyłych gości oraz podsumowała miniony rok. - Rok 2018, rok setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości upływa w naszej uczelni pod znakiem rozpoczęcia trzeciej dekady istnienia. Najbliższe miesiące oznaczają zaś czas wdrażania Konstytucji dla Nauki. Czeka nas dużo pracy oraz zdanie egzaminu z autonomii Uczelni. Wraz z Ustawą otrzymaliśmy bowiem wielką swobodę działania. Ale wolność podejmowania decyzji równa się odpowiedzialność – mówiła JM Rektor.

JM Rektor podkreśliła także, że w PWSZ udało się uruchomić wszystkie kierunki, które Uczelnia posiada w swojej ofercie dydaktycznej. Po raz pierwszy od kilku lat liczba studentów uczących się tutaj przekroczyła cztery tysiące i obecnie wynosi dokładnie 4187. 1555 z nich stanowią studenci I roku, a 2632 z pozostałych roczników. Jeśli spojrzeć na imponujące dane przez pryzmat typów studiów, to 3344 studentów kształci się w ramach studiów stacjonarnych (tzw. studia dzienne), a 843 to studenci niestacjonarni (tzw. studia zaoczne). Tak dobre wyniki rekrutacji pozwalają wierzyć, że tarnowska PWSZ utrzyma, zajmowane od trzech lat, miano najchętniej wybieranej wyższej szkoły w Polsce. - Realizujemy wiele projektów finansowanych ze środków zewnętrznych. Warto wspomnieć o pracowniach symulacyjnych dla pielęgniarstwa, o wdrożeniu rozwiązań informatycznych, które usprawnią naszą pracę we wszystkich jej aspektach. Po raz kolejny ruszy w tym roku Uniwersytet Dziecięcy przy PWSZ w Tarnowie – mówiła dr hab. inż. Jadwiga Laska, prof. PWSZ.

Obecna na uroczystości wicepremier Beata Szydło zwróciła się do zebranych: Tarnów jest przykładem tego, jak doskonale łączyć rozwój uczelni z rozwojem miasta. Myślę że kolejne lata, lata wspomnianej przez Panią Rektor dojrzałości, będą dla PWSZ w Tarnowie udane. Tego życzę nie tylko Uczelni, ale także miastu, powiatowi i województwu. Wszystkiego dobrego. Za udział w pracach nad Konstytucją dla Nauki podziękował zebranym Wicepremier Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którego list odczytał jego społeczny asystent, dr Kazimierz Koprowski. Wicepremier zapewnił w nim, że nakłady na Polską naukę wzrosną w najbliższym czasie o 1,350 mld zł, do polskich uczelni trafią obligacje na kwotę ok. 3 mld zł, a od stycznia ruszy trzyletni okres podnoszenia wynagrodzeń dla ludzi nauki.

Kilka chwil później do rąk JM Rektor trafił symboliczny czek w ramach wspomnianych obligacji skarbowych. Mają one zostać spożytkowane na realizację zadań inwestycyjnych. - Wydamy te pieniądze mądrze, najlepiej jak potrafimy – zapewniła zebranych JM Rektor, dr hab. inż. Jadwiga Laska odbierając wspomniany czek z rąk dr. Kazimierza Koprowskiego.

Kolejnym mówcą był prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela. - Przekazanie gruntów przez miasto tarnowskiej uczelni było najlepszą inwestycją w jego niemal siedemsetletniej historii – podkreślał. - Życzę dalszych lat wspaniałego rozwoju. - Jesteśmy w roku stulecia odzyskania Niepodległości. Dla młodych to bardzo długo, ale pamiętajmy, że aż dwadzieścia lat z tych stu wypełnia także historia PWSZ w Tarnowie. To ważne szczególnie tutaj, w Tarnowie, gdzie historia Pierwszego Niepodległego Miasta jest tak żywa i – ku mojej radości – budzi coraz większe zainteresowanie wśród ludzi młodych – dodawał prof. Kazimierz Wiatr, senator RP, Przewodniczący Konwentu PWSZ w Tarnowie.

Podczas uroczystości wręczono także medale Komisji Edukacji Narodowej. Odebrali je: dr Małgorzata Martowicz, Prorektor ds Studenckich i Dydaktyki, dr Wanda Kulesza, dr Agata Lada oraz dr hab. Grzegorz Szpila. Niezwykle ważną częścią uroczystości była immatrykulacja studentów pierwszego roku. Najlepsi spośród nowo przyjętych odebrali indeksy, a potem złożyli ślubowanie. Głos zabrał także Przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego, Sebastian Bach, który w ciepłych słowach przywitał swoich młodszych kolegów, studentów pierwszego roku. W trakcie uroczystości wręczono też medale dla najlepszych absolwentów minionego roku oraz nagrody dla autorów najlepszych prac. Podniosłą uroczystość zakończył niezwykle ciekawy wykład „Nowoczesność – modernizm - awangardy”, który wygłosił prof. dr hab. Wacław Rapak oraz – zgodnie z tradycją – hymn państwowy.

Warto na koniec dodać, że dwa dni wcześniej w Bazylice Katedralnej odprawiona została uroczysta msza św. w intencji tarnowskiego środowiska akademickiego. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz rektorskich tarnowskich uczelni, pracownicy naukowi i administracyjni oraz oczywiście studenci. Koncelebrowanej mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił bp Leszek Leszkiewicz.

Znaczniki

Archiwalne