TARNÓW / Edukacja / Aktualności / W poszukiwaniu wspólnych korzeni

W poszukiwaniu wspólnych korzeni

1 października w CKiW OHP w Tarnowie rozpoczęła się realizacja projektu wymiany młodzieży pt. ”Polska i Ukraina - wspólna historia”, który jest finansowany przez Polsko-Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży. Tematem głównym projektu jest poszukiwanie wspólnych korzeni polsko-ukraińskich.

W projekcie bierze udział 30 uczestników młodzieżowych w przedziale wiekowym 14-21 lat oraz 4 opiekunów. Podczas trwającej siedem dni wymiany przeprowadzone zostaną liczne zajęcia o charakterze integracyjnym i poznawczym, warsztaty merytoryczne, praktyczne oraz aktywności ruchowe.
Planowanymi rezultatami  jakie zamierzamy osiągnąć w  wyniku zrealizowania projektu będzie zdobycie i poszerzenie wiedzy z dziedziny historii, kultury i tradycji partnera. W sposób szczególny uwzględnione będą wspólne dzieje Polski i Ukrainy.

Znaczniki

Archiwalne