TARNÓW / Edukacja / Aktualności / Wspieranie zdolności i pasji uczniów – wizyta studyjna w V LO

Wspieranie zdolności i pasji uczniów – wizyta studyjna w V LO

Ważnym wydarzeniem ostatnich dni była odbywająca w naszym mieście się od 18 do 21 października wizyta studyjna z udziałem zagranicznych gości. Organizatorem wizyty przy współudziale Urzędu Miasta Tarnowa było V Liceum Ogólnokształcące. Wniosek o organizację wizyty do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji placówka złożyła rok temu i jako jedyna szkoła znalazła się w gronie kilkunastu organizatorów wizyt w kraju.

Wizyty Studyjne to jeden z komponentów programu „ Uczenie przez całe życie”. Temat wizyty : „Wspieranie zdolności i pasji uczniów – wyzwanie współczesnej szkoły” (Supporting students’ skills and passions – a challenge for contemporary school )był również myślą przewodnią konferencji, która zainaugurowała 18 października spotkanie. W programie konferencji wystąpili: pan Rafał Koścień, reprezentujący Urząd Miasta Tarnowa prezentując Strategię rozwoju miasta - Tarnów 2020 w obszarze edukacji, Pani Teresa Kosiarek, przedstawiciel Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, koordynator Projektu systemowego „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”, Pani Krystyna Dynowska - Chmielewska, koordynator Projektu POKL EFS "Diament" oraz Pani Dorota Kulesza, dyrektor Niepubliczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Zabierzowie Bocheńskim z tematem "Kreatywności w szkole mówimy TAK!".

 

10 uczestników wizyty, dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych z Francji, wielkiej Brytanii, Danii, Rumunii, Słowenii, Szwecji, Hiszpanii, Węgier i Czech miało okazję wizytować różne szkoły i placówki naszego miasta. Spotkania z nauczycielami, uczniami, udział w zajęciach odbywały się przez cały tydzień w I, II, V Liceum Ogólnokształcącym, Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 oraz Pałacu Młodzieży. W Zespole szkół Muzycznych goście wysłuchali koncertu w wykonaniu uczniów tamtejszej szkoły. Niezwykle interesujący okazał się pobyt w Niepublicznym Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Zabierzowie Bocheńskim i udział w zajęciach z kreatywności. W czasie wolnym uczestnicy zwiedzali nasze miasto oraz odbyli wycieczkę do kopalni soli w Wieliczce. Podczas wspólnych dyskusji poszukiwaliśmy odpowiedzi na pytania jak najlepiej wspierać uczniów zdolnych, rozwijać ich talenty i zainteresowania. Czy potrzebne są nam systemowe rozwiązania czy może wystarczy talent ucznia i intuicja nauczyciela. Uczestnicy podczas sesji roboczych zaprezentowali rozwiązania, które funkcjonują ich szkołach oraz zapoznali się się z systemami edukacji w poszczególnych krajach.

Była to pierwsza wizyta studyjna, która miała miejsce w naszym mieście. I nabiera ona szczególnego znaczenia w ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „ Roku Szkoły z Pasją”.