TARNÓW / Edukacja / Aktualności / Za nami konkurs o Jacku Kaczmarskim

Za nami konkurs o Jacku Kaczmarskim

5 kwietnia br. w sali teatralnej Centrum Młodzieży odbył się finał ogólnopolskiego konkursu wiedzy o życiu i twórczości Jacka Kaczmarskiego „NIC SIĘ NIE KOŃCZY PROSTYM TAK LUB NIE”, skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Triumfatorem konkursu - już po raz drugi z rzędu - został Borys Kuca, uczeń II LO w Tarnowie.

Organizatorem konkursu wiedzy o życiu i twórczości Jacka Kaczmarskiego jest Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie. Honorowy patronat nad konkursem objęli Prezyednt Miasta Krakowa Jacek Majchrowski oraz Prezydent Miasta Tarnowa Ryszard Ścigała.

Jak przebiegał tegoroczny konkurs?

W pierwszym etapie uczestnicy pisali pracę na jeden z pięciu zaproponowanych tematów i - w ustalonym terminie - przesyłali ją w wersji drukowanej na adres organizatora.

Tematy etapu I:

- „Latały w słońcu deski i kamienie” – polska historia po roku 1945 w interpretacji Jacka Kaczmarskiego.
- „Insygnia bogactwa i władzy” - przedmioty magiczne i symboliczne – ich znaczenie w utworach Jacka Kaczmarskiego.
- „Łzy źrenicą szuka domu” – homo viator jako motyw w poezji Jacka Kaczmarskiego.
- „Człowiek dąży ku zgubie” – Jacka Kaczmarskiego spojrzenie na los człowieka w świecie.
- Moc słowa w twórczości Kaczmarskiego – poetyckie środki i zabiegi językowe.
Jury Konkursu wybrało spośród nadesłanych prac 6 najlepszych i zakwalifikowało je do drugiego etapu.

Drugi etap był obroną pracy. Uczestnicy odpowiadali na pytania dotyczące treści pracy, utworów w niej podjętych i prowadzili rozmowę z komisją. Obrona pracy pozwoliła na ocenę samodzielności, dojrzałości rozumienia tematu i umiejętności podjęcia dyskusji. Warto dodać, że obrona była otwarta – wstęp na nią mieli inni uczestnicy konkursu i osoby zainteresowane twórczością Jacka Kaczmarskiego. Po tym etapie Jury wyłoniło ostatecznie czterech uczestników etapu III.

W ostatnim etapie - finale konkursu - uczestnicy odpowiadali na pytania o różnym stopniu trudności oraz dokonywali ustnej analizy i interpretacji jednego z wylosowanych utworów poetyckich Jacka Kaczmarskiego.

Nagrodą główną w konkursie był dziesięciodniowy wyjazd edukacyjno-rekreacyjny do Orleanu we Francji. Dodatkowo wszyscy finaliści otrzymali nagrody ufundowane przez Centrum Młodzieży, Urząd Miasta Krakowa i Urząd Miasta Tarnowa.

Przypomnijmy, celem Konkursu jest promocja twórczości Jacka Kaczmarskiego wśród najmłodszego pokolenia – osób, które urodziły się już po upadku komunizmu i historię opowiadaną w utworach poety znają jedynie - i to też nie zawsze - z ustnych przekazów rodziców, starszego rodzeństwa czy nauczycieli. Konkurs zatem służy nie tylko podtrzymywaniu pamięci o wybitnym polskim poecie współczesnym i jego twórczości, ale uczy także historii Polski w różnych jej okresach: sarmackim, przedwojennym, komunistycznym oraz historii światowej i szeroko rozumianej kultury artystycznej. Ważnym celem jest także zachęcenie uczniów szkół średnich do zdobywania wiedzy w zakresie wybiegającym poza standardy programu szkolnego oraz kształcenie umiejętności pracy z tekstem literackim, zdobywania materiałów naukowych i ich selekcji.

Znaczniki