TARNÓW / Edukacja / Aktualności / Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 Szkołą Odkrywania Talentów

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 Szkołą Odkrywania Talentów

Minister Edukacji Narodowej – pani Katarzyna Hall - ogłosiła obecny rok 2011 Rokiem Odkrywania Talentów, uznając odkrywanie i rozwijanie zdolności, pasji oraz talentów za niezwykle ważne, choć dotychczas niedoceniane zadanie systemu edukacji.

Jednym z elementów tego Roku stał się Dzień Talentów obchodzony od bieżącego roku 21 marca.

W związku z tymi działaniami nasza szkoła wystosowała do MEN-u wniosek o przyznanie tytułu Szkoły Odkrywania Talentów i jako jedyna szkoła w Tarnowie otrzymaliśmy taki tytuł – mówi dyrektor Halina Pasternak.

W placówce odbyło się odsłonięcie tablicy upamiętniającej ten fakt. W uroczystości tej udział wzięli: Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – p. Roman Ciepiela, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie – p. Urszula Blicharz, Dyrektor Wydziału Edukacji – p. Bogumiła Porębska, dyrektor szkoły – p. Halina Pasternak, a także młodzież Gimnazjum Dwujęzycznego i II Liceum Ogólnokształcącego (uczniowie zakwalifikowani do Projektu Diament oraz laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych).

Znaczniki