TARNÓW / Edukacja / Rekrutacja do gimnazjów

Rekrutacja do gimnazjów

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz ustawy dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60), od roku szkolnego 2017/2018 nie będzie przeprowadzana rekrutacja do gimnazjum. Uczniowie kończący w roku szkolnym 2016/2017 klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej. Rozpocznie się tym samym stopniowe wygaszanie gimnazjów. W roku szkolnym  2018/2019 ostatni rocznik dzieci klas III ukończy gimnazjum. Gimnazja przestaną istnieć 1 września 2019 roku.