TARNÓW / Galeria / Galeria - Biznes / Galeria - Biznes 2016 / Otwarcie zakładu produkcyjnego ,,Arlen-Tec"