TARNÓW / Galeria / Galeria - Kultura / Galeria - Kultura 2018 / Bartas Szymoniak - Alarm Tour