TARNÓW / Galeria / Galeria - Kultura / Galeria - Kultura 2018 / Galicjaner Sztetl. Koncert Orkiestry Klezmerskiej Teatru Syjeńskiego