TARNÓW / Galeria / Galeria - Kultura / Galeria - Kultura 2018 / I Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny: przesłuchania