TARNÓW / Galeria / Galeria - Miasto / Galeria - Miasto 2016 / Spotkanie opłatkowe Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną