TARNÓW / Kultura / Aktualności kulturalne

Zachęcamy do zapoznania się z programem obchodów:

W Tarnowie trwa "2 Tarnowska Wiosna Jazzowa". Program festiwalu jest bardzo atrakcyjny. Oprócz lokalnych jazzmanów gościć będziemy artystów m.in. ze Słowacji, Czech, Węgier, a nawet Stanów Zjednoczonych Ameryki. Gwiazdą festiwalu będzie supergrupa Walk Away, która podczas finałowej Gali Jazzu będzie świętować swoje 25-lecie istnienia. W Jubileuszu WALK AWAY swój udział zapowiedział znakomity gitarzysta Dean Brown. Sobotnia gala jazzu transmitowana bedzie na żywo przez portal onet.tv.

W nowym budynku Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie czynna jest wystawa prac dyplomowych uczniów, którzy w tym roku kończą naszą szkołę. Na wystawie prezentowane są dyplomy z trzech specjalności: reklamy wizualnej, tkaniny artystycznej, meblarstwa artystycznego oraz rysunki, obrazy i rzeźby wykonane w ramach aneksu do pracy dyplomowej.

Dwie solistki Opery Śląskiej w Bytomiu wykonają największe standardu muzyki operowej, operetkowej i musicalowej w trakcie jedynego koncerty, który odbędzie się już 1 maja z podtarnowskich Janowicach.

Inwestycja pn: "Modernizacja siedziby Mościckiego Centrum Kultury w Tarnowie Mościcach, to projekt realizowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa 3. Turystyka i przemysł kulturowy, Działanie 3.3 Instytucje kultury, Schemat A: Rozwój infrastruktury kulturalnej, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Województwa Małopolskiego.

1 czerwca 2009 r. została zawarta Umowa Szczegółowa pomiędzy Gmina Miasta Tarnowa a Polskimi Kolejami Państwowymi Spółką Akcyjną, która m.in. dotyczy nieruchomości położonych w Mościcach – teren Dworca Kolejowego i tereny przyległe. Wyżej powołaną umową zostały określone zasady współpracy w sprawach związanych z nieruchomościami, z zachowaniem ciążących na Stronach umowy obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Książka „Mówiąc o Milczeniu” to zbiór wspomnień Tarnowian, którzy opowiadają o swoim szczęśliwym dzieciństwie. Mieli kilka lat, młodych, zakochanych w sobie rodziców i dostatnie życie, jakie przed wojną gwarantował status inteligenckiej, oficerskiej rodziny. Beztroskie życie pełne harmonii, kultury i dobrych manier trwało krótko. Wybuchła wojna i ojcowie stanęli w obronie Ojczyzny. Stało się to co najgorsze. Zginęli. Niektórzy w Katyniu i Twerze. Ale o tym nie wiedziały żony, na które NKWD również wydało wyrok - zsyłka na Syberię.

Zachęcamy do zapoznania się z repertuarem.

Archiwalne