TARNÓW / Kultura / Aktualności kulturalne / Powroty po latach WYSTAWA

Powroty po latach WYSTAWA

Powroty po latach WYSTAWA

Powrót do korzeni po 35 latach, czyli jubileusz zakończenia szkoły świętować będą absolwenci Państwowego Zawodowego Studium Konserwacji Dzieł Sztuki w Tarnowie. Wernisaż wystawy „Studium 80” zorganizowanej dla słuchaczy studium z lat 1980-1982, odbędzie się już jutro o godz. 18:00 w budynku muzeum –Rynek 3. Wystawa będzie prezentowana w ramach cyklu „Tarnowscy Artyści w Galerii Muzealnej”. 

Weźmie w niej udział grupa artystów mieszkających obecnie w różnych częściach Polski, na co dzień zajmujących się twórczością własną, konserwacją dzieł sztuki, pracą w muzeach lub galeriach sztuki, będących wykładowcami na wyższych uczelniach artystycznych. Wystawa jest również wspomnieniem osób nieżyjących.

Na wystawie zobaczymy prace charakteryzujące twórczość każdego z artystów, bardzo różnorodne zarówno pod względem kompozycyjnym, kolorystycznym, technicznym, jak i tematycznym. Prace pochodzą z różnych lat i różnych okresów twórczości. Są to rzeźby, malarstwo olejne i akwarelowe, grafiki, rysunki, ilustracje, tkaniny i projekty. Jest to pierwsza wystawa grupowa realizowana w ramach cyklu Tarnowscy Artyści w Galerii Muzealnej, na której prace zaprezentuje grono zaprzyjaźnionych twórców, którzy przez okres dwóch lat w tarnowskim studium konkretyzowali swoją wiedzę w dziedzinie sztuk pięknych. Po ukończeniu Studium Konserwacji każdy z nich poszedł własną drogą, by po wielu latach znowu się spotkać i wspólnie pokazać swój dorobek i osiągnięcia. Do tej pory zrealizowali trzy wspólne wystawy. Ta jest czwarta i uczestniczy w niej największa ilość artystów, będzie to 12 osób.

Podczas spotkania zobaczymy prace: Karola Badyna, Małgorzaty Badyna (1957 - 2017), Małgorzaty Baki, Romana Górczewskiego, Wojciecha Dziurawca, Romualda Górczewskiego, Zyty Kalety, Janusza Maksymiuka, Andrzeja Sobasa, Jana Woźniakowskiego, Jacka Wróbla (1960-2011) i Pawła Zabłockiego.

fot. materiały Muzeum Okręgowego w Tarnowie

(ah)

Archiwalne