TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie

Na 12 miejscu w rankingu galerii sztuki tygodnika „Polityka” znalazło się Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie.  Wśród najlepszych tarnowska galeria znalazła się już po raz drugi. 

Dziennikarz tygodnika „Polityka”  Piotr Sarzyński w uzasadnieniu docenił balansujący program, łączący promocję lokalnej sceny artystycznej z organizacją wystaw o znaczeniu ponadregionalnym, a także działania edukacyjne i upowszechniające sztukę współczesną – Porządna praca organiczna – napisał. Nasze BWA zajęło miejsce ex aequo z galeriami z Bielsko-Białej, Opola i Zielonej Góry.

PKP PLK udostępni w pierwszej połowie lutego przejście dla pieszych i rowerzystów pod wiaduktem na ul. Tuchowskiej. Będzie można z niego korzystać przez 3 miesiące. Prace, które wykonają w tym czasie kolejarze nie będą kolidowały z takim rozwiązaniem.

Powiatowy lekarz weterynarii uznał część terenu Mościc za obszar zagrożony wścieklizną. Jest to związane ze stwierdzeniem przypadku wścieklizny w sąsiedniej gminie Wierzchosławice. Poruszając się po tej zachodniej części miasta należy zachować szczególną ostrożność i zapewnić bezpieczeństwo przebywającym tam zwierzętom. 

„Budo-krewki” - to akcja, podczas której uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół Budowlanych w Tarnowie oddają krew. Akcje HDK wpisały się już na stałe w szkolny kalendarz działań wychowawczo-edukacyjnych. 

Sąd Okręgowy w Tarnowie oddalił apelację Piotra Skrzyniarza, byłego przewodniczącego Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – potwierdziła nam Magdalena Drobot, rzecznik prasowa spółki. Musi on tym samym zwrócić spółce ponad 70 tys. zł, które pobrał z tytułu bezprawnego sprawowania tej funkcji.

Byli prezes i wiceprezes Żużlowej Sportowej Spółki Akcyjnej Bogdan G. i Paweł P., oskarżeni w sprawie afery korupcyjnej, zostali dzisiaj skazani przez Sąd Rejonowy w Brzesku na 2 lata pozbawiania wolności w zawieszeniu na 4 lata - poinformowało Radio Kraków. Obydwaj dobrowolnie poddali się karze, przyznając się do pośredniczenia w przekazaniu przed kilkoma laty łapówki ówczesnemu prezydentowi Tarnowa. 

Blisko 12 tysięcy zł Urząd Miasta Tarnowa przeznaczy w tym roku na usuwanie odpadów azbestowych z terenu miasta. Już po raz 14. mieszkańcy Tarnowa mogą skorzystać z tej formy pomocy i pozbyć się tych niebezpiecznych materiałów.

Prezydent Roman Ciepiela odwiedził z życzeniami dwójkę stulatków – Janinę Cholewę i Franciszka Barnasia. – Będę prosił, abyście Państwo podzielili się swoją ogromną energią z młodymi ludźmi, którzy często nie mają jej tak wiele – mówił. Były kwiaty i listy gratulacyjne.

Hołd ofiarom zbrodni ludobójstwa oddano dzisiaj w Tarnowie. Pod tablicą upamiętniającą pierwszy transport do KL Auschwitz zapalano znicze i złożono kwiaty. 

Zmiana przebiegu linii nr 6 i 206 wejdzie w życie 2 lutego i potrwa mniej więcej 1,5 roku. Pozwoli to mieszkańcom ulic Do Huty i Spytki z Melsztyna uzyskać bezpośrednie połączenie z centrum miasta.

Znaczniki

Archiwalne