TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie

W czasie wczorajszej (28 stycznia) sesji Rady Miejskiej w Tarnowie radna Anna Krakowska złożyła na ręce prezydenta Romana Ciepieli petycję, dotyczącą odwołania dyrektora tarnowskiego teatru w związku ze spektaklem „Kalkstein. Czarne słońce”. Petycja jest pokłosiem wcześniej złożonego przez Komisję Kultury wniosku w tej samej sprawie oraz oświadczenia prezydenta, będącego odpowiedzią na ten wniosek.

Nadchodzący weekend zapowiada wiele emocji. Zadowoleni będą zwłaszcza entuzjaści teatru i kina.  Ostatnie dwa dni ferii upłyną też pod znakiem muzyki i wydarzeń sportowych.

Około 40 osób wzięło udział w publicznej dyskusji dotyczącej zagospodarowania terenów po byłym „Owintarze”. – Chcielibyśmy, aby w tym rejonie powstały nowe przestrzenie dostępne i atrakcyjne dla każdego mieszkańca – mówił prezydent Roman Ciepiela podczas debaty 29 stycznia. Spotkanie w Tarnowskim Centrum Kultury było okazją do zapoznania się z pracami złożonymi w konkursie „Tarnów – Nowe Miasto” i wyrażenia opinii w tej sprawie.

Wybitny tarnowianin, biochemik i mikrobiolog, profesor Jan Potempa został uhonorowany Dukatem Tarnowskim. Wyróżnienie odebrał z rąk prezydenta Romana Ciepieli podczas wczorajszego (28 stycznia) spotkania w Urzędzie Miasta.

Tarnowscy radni nie będą rozpatrywać petycji mieszkańców dotyczącej zmiany nazw ulic Spokojnej, Elektrycznej i Błonie na aleję Lecha Kaczyńskiego. Jak dowiadujemy się z uzasadnienia do przedmiotowej uchwały, powodem takiej decyzji jest niespełnienie wszystkich wymogów formalnych niezbędnych do złożenia petycji.

Od początku lutego mieszkańcy zapłacą mniej za bilety autobusowe. Będzie to możliwe dzięki wprowadzeniu taryfy odcinkowej. Oznacza to, że osoby podróżujące komunikacją miejską zapłacą za konkretny przejazd w zależności od ilości przejechanych przystanków. Warunkiem korzystania z nowej taryfy będzie posiadanie Tarnowskiej Karty Miejskiej. Dla użytkowników karty w wersji premium koszt najtańszego, 3-przystankowego biletu wynosi 1,20 zł, zaś dla studentów 0,60 gr.

Przełożenie ruchu na drugą, północną jezdnię ul. Krakowskiej zapowiedzieli przedstawiciele PKP. Powód? Konieczność rozpoczęcia prac związanych z wyburzeniem pozostałej części wiaduktu kolejowego znajdującego się w tamtym rejonie. Nowa organizacja ruchu obowiązywać będzie od 1 lutego od godziny 10.

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej tarnowscy radni przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przedsięwzięć kulturalnych. Miasto przeznaczy na ten cel kwotę 60 tysięcy złotych.

Wzrost cen za dostarczaną wodę był przedmiotem dyskusji podczas XX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Choć radni odrzucili projekt uchwały w całości, nowe taryfy, zgodnie z obowiązującym prawem, wejdą w życie już 1 marca. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zwołał na dzisiaj, 28 stycznia, XX zwyczajną sesję Rady Miejskiej. Obrady rozpoczną się o godz. 9 w Sali Lustrzanej.

Znaczniki

Archiwalne