TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie

5 marca mija 72 rocznica podpisania przez Stalina decyzji o rozstrzelaniu jeńców polskich znajdujących się w obozach i więzieniach ZSRR. Jak co roku w tę rocznicę Stowarzyszenie Rodzin Katyńskich zamawia mszę św. w intencji pomordowanych na terenach b. ZSRR.

Data i godzina wydania: 28.02.2012 - godz. 12.30

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: SHO Kraków BPH O/Kraków IMGW PIB

Zjawisko: wezbranie wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 12:30 dnia 28.02.2012 do godz. 12:30 dnia 29.02.2012

Obszar: zlewnia Skawy, Raby i Dunajca (małopolskie)

Przebieg: W związku z prognozowanymi opadami śniegu i deszczu oraz dodatnią temperaturą powietrza wywołującą topnienie śniegu, w zlewni Skawy, Raby i Dunajca prognozowany jest wzrost poziomu wody na granicy strefy stanów średnich i wysokich. Lokalnie mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze.

Po raz kolejny prezydent Tarnowa przyznał stypendia dla uzdolnionych uczniów za sukcesy odniesione w roku szkolnym 2010/2011. Podczas uroczystego spotkania w Sali Lustrzanej okolicznościowe dyplomy odebrało blisko stu uczniów z 28 szkół. W sumie na stypendia przeznaczono z budżetu miasta prawie 200 tysięcy złotych.

Poniżej publikujemy zapis piątkowego czatu z prezydentem Tarnowa, Ryszardem Ścigałą. Odpowiedzi na wszystkie pytania, które z przyczyn czasowych, "nie weszły" do czatu, zostaną wkrótce opublikowane na tarnow.pl

26 szkół, miejskie instytucje oraz kilkanaście stowarzyszeń zakończyło realizację programu „Bezpieczne Ferie 2012”. Na zorganizowanie akcji pod takim tytułem Urząd Miasta przeznaczył ponad sto tysięcy złotych. Zainteresowanie poszczególnymi formami wypoczynku było bardzo duże.

Cztery w jednym. Tak najkrócej opisać można zmiany w systemie opieki społecznej w Tarnowie. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powstaje podmiot, który zapewni wspólną obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną prowadzonych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Mowa o Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Przyjazny Dom”, Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej im. Janusza Korczaka, Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom” oraz o Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Pogotowie Opiekuńcze”.

W wyniku przeprowadzonej analizy wniosków, które wpływały po wprowadzeniu nowego układu komunikacji do Zarządu Komunikacji Miejskiej, uwzględniono część propozycji zmian. Korekta zostanie wprowadzona w najbliższym czasie tj. od dnia 12 marca 2012 r.

Dokładnie 298 tysięcy 991 złotych i 88 groszy – tyle pieniędzy trafiło z Tarnowa na konto Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zbiórka jest już ostatecznie rozliczona. Uroczyste podsumowanie XX jubileuszowego finału akcji Jurka Owsiaka połączone z wręczeniem specjalnych podziękowań dla osób, podmiotów czy instytucji, które najmocniej zaangażowały się w tegoroczne przedsięwzięcie, odbyło się w tarnowskim magistracie. Gospodarzem spotkania był prezydent Ryszard Ścigała.

Waloryzacja przeprowadzana jest co roku od 1 marca a jej wysokość do 2011 r. uzależniona była od średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym oraz od realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Dla przykładu, w roku 2010 wynosiła ona 104,62%, natomiast w roku 2011 – 103,1%, co oznaczało, że wszystkie świadczenia emerytalno – rentowe przyznane do końca lutego danego roku kalendarzowego były świadczeniobiorcom wypłacone od 1 marca danego roku od podstawy wymiaru świadczenia pomnożonej o ten wskaźnik. W 2012 roku system waloryzacji świadczeń w ZUS został zmieniony z procentowej na kwotową.

Urząd Miasta Tarnowa stopniowo przejmuje zadania likwidowanej placówki. Pierwsze zmiany w załatwianiu spraw będą miały miejsce jeszcze przed końcem lutego. Dotyczą one głównie płacenia należności wobec Tarnowskiego Zarządu Dróg Miejskich.

Znaczniki

Archiwalne