TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie

Rada Miejska w Tarnowie przyjęła najważniejszą dla miasta i jego mieszkańców uchwałę – budżet Tarnowa na 2017 rok. Radni podjęli decyzję jednomyślnie.

 

270 osób skorzystało do tej pory z bezpłatnej możliwości przebadania się alkomatem w siedzibie tarnowskiej Straży Miejskiej. - Może dzięki profilaktyce i wczesnej reakcji uda się zmniejszyć liczbę nieszczęśliwych wypadków drogowych – tłumaczy Krzysztof Tomasik, komendanta miejskich strażników.

W Sali Lustrzanej o godz. 15:00 kontynuowane będą obrady XXXIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie. Radni głosować będą uchwałę budżetową miasta na 2017 rok.

Stu dwudziestu dziewięciu wychowanków przebywało pod opieką rodzin zastępczych w Tarnowie w 2016 roku. Siedmioro z nich  zdecydowało na usamodzielnienie się, czyli opuszczenie dotychczasowej rodziny zastępczej i życie na własną odpowiedzialność. Ponad trzydzieścioro pełnoletnich już wychowanków, którzy w poprzednich latach opuścili rodziny zastępcze skorzystało z pomocy finansowej przeznaczonej dla osób usamodzielnianych.

 

 

O jakości powietrza w Tarnowie z Markiem Kaczanowskim, Dyrektorem Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa, rozmawia Daniela Motak

 

 

Sprawdziły się niekorzystne prognozy zanieczyszczenia powietrza w Tarnowie. Dziś, 11 stycznia, dopuszczalne normy stężenia pyłu PM 10 są poważnie przekroczone. Tak może być do końca dnia, prognozy na jutro są bardziej optymistyczne – jeżeli się sprawdzą, poziom zanieczyszczeń spadnie rano do „umiarkowanego”.

 

Uczniowie, studenci czy osoby podnoszące kwalifikacje zawodowe mogą korzystać z nowej formy udostępniania wybranych pozycji ze zbiorów Czytelni Naukowej Miejskiej Biblioteki Publicznej. Dotychczas były one dostępne wyłącznie na miejscu. Wraz z wprowadzeniem nowej usługi wybrane książki będzie można przeczytać również w domu.

Dziś, 11 stycznia, zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym PM 10 w Tarnowie może poważnie przekroczyć dopuszczalne normy. Z prognozy, opracowanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wynika, że w godzinach 6.00 – 18.00 stężenie pyłu może być wyższe niż 150 mikrogramów na metr sześcienny. Dopuszczalna norma to 50 mikrogramów na metr sześcienny.

 

Kolejny rok tłumacz języka migowego będzie bezpłatnie pomagał osobom niesłyszącym, głuchoniemym i głuchoniewidomym przy załatwianiu spraw urzędowych we wszystkich wydziałach Urzędu Miasta Tarnowa. Usługa jest świadczona od ponad 4 lat (od 1. kwietnia 2012 roku) i będzie kontynuowana również w roku bieżącym.

Tradycyjnie już w dniu finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 15 stycznia, odbędzie się bieg z pochodniami. Biegacze wyruszą o godz. 19.25 z parkingu obok hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4. Zbiórkę uczestników zaplanowano czterdzieści pięć minut wcześniej.