TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie

Zakończono duże zadanie inwestycyjne pod nazwą „Cmentarz Komunalny w Tarnowie – Klikowej etap I – faza III i IV”.

Uchwałą Rady Miasta określono warunki, na których Urząd Miasta dotować będzie publiczne i niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Gminy Miasta Tarnowa.

Tegoroczne ferie zimowe w Tarnowie i w województwie małopolskim rozpoczęły się bardzo wcześnie, bo już w I terminie, tj. od 16 stycznia 2010 r. W związku z tym Wydział Sportu, Turystyki i Rekreacji UMT, we współpracy ze szkołami i instytucjami kultury przygotował specjalną ofertę dla uczniów.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, wzorem lat ubiegłych, pięknie w tym roku zagrała. Duży wkład w akcję Jurka Owsiaka miał też sam Szef Samorządu Tarnowa. Prezydent Ryszard Ścigała podszedł w tym roku do sprawy niezwykle nowatorsko. Zamiast oferować na aukcje w lokalnych mediach różne, wartościowe przedmioty, zaproponował do licytacji rzeczy niematerialne, użyteczne, atrakcyjne i mocno zjawiskowe. Zwłaszcza jedna z nich była prawdziwym hitem tegorocznej, tarnowskiej akcji.

Przypominamy administratorom budynków o obowiązku usuwania sopli i nawisów śnieżnych z dachów.

Feryjną propozycją Młodzieżowej Rady Miejskiej dla Młodych Tarnowian z gimnazjum i szkoły średniej są warsztaty teatralne organizowane wspólnie z Urzędem Miasta Tarnowa oraz Teatrem Mamrocząc.

Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. informują o utrudnieniach, które mogą wystąpią w najbliższym czasie mających wpływ na ciągłość świadczonych usług.

Na Ukrainie wiele się ostatnio pisze o Tarnowie w kontekście zorganizowanej przez magistrat akcji pomocy w walce z epidemią grypy A/H1N1. Jak podaje strona ukraińska, dar serca tarnowian z inicjatywy Prezydenta był jedną z większych form pomocy, jaką uzyskali nasi wschodni sąsiedzi. Realnie przyczynił się on również do szybkiego opanowania choroby.

Noworoczny prezent otrzymali niepełnosprawni od władz Tarnowa. Decyzją prezydenta Ryszarda Ścigały, Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II przy ul. Hodowlanej 6 został powiększony o cztery dodatkowe miejsca dla osób z niepełną sprawnością intelektualną. Teraz placówka świadczy bezpłatną pomoc dla 40 niepełnosprawnych.

Od 1 stycznia 2010 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje: