TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie

Odsłaniamy i zmieniamy kolejną tarnowską przestrzeń. Na dobre trwają prace wyburzeniowe kamienicy w tej części Tarnowa. Ruch na skrzyżowaniu zostanie zamknięty tylko na kilka dni, na czas kulminacji robót budowlanych. O szczegółowym terminie poinformujemy w osobnym komunikacie. Stanie się to najprawdopodobniej jeszcze w sierpniu.

Nabyta w drodze umowy notarialnej baza sportowo- rekreacyjna w Mościcach, należąca kiedyś do ZKS Unia Tarnów, będzie odnawiana. Miasto tuż po przejęciu terenu przystąpiło do szczegółowej inwentaryzacji i analizy stanu technicznego poszczególnych miejsc. Przypomnijmy, Gmina Miasta Tarnowa, stała się właścicielem 14,5 ha sportowego obszaru miasta.

Zwiększyło się bezpieczeństwo powodziowe Tarnowa. Na moście w ciągu ul. Krakowskiej zamontowana została stacja monitoringu stanu wody w rzece Biała Tarnowska, kompatybilna z 5 stacjami umieszczonymi już wcześniej przez Starostwo Tarnowskie w Pleśnej, Tuchowie, Golance, Pławnej i Grybowie. Stacja, stanowiąca istotny element lokalnego systemu ostrzegania, umożliwi szybki i wiarygodny dostęp do informacji, monitorowanie przebiegu fal wezbraniowych i powodziowych na rzece Biała w Tarnowie i okolicy, a także ułatwi przewidywanie wezbrań na dopływach – Wątoku i Starym Wątoku.

Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich rozbudowuje sieć miejskich parkingów. W IV kwartale bieżącego roku w mieście przybędzie prawie 80 nowych miejsc parkingowych. Dwa nowe parkingi usytuowane będą przy al. Tarnowskich i ul. Skowronków. Inwestycje mają już wyłonionych wykonawców.

W piątek, 6 sierpnia miały miejsce uroczystości patriotyczne zorganizowane przez Tarnowskie Rodziny Legionistów Józefa Piłsudskiego przy współpracy z Urzędem Miasta Tarnowa. "Żołnierze, którzy wyruszyli z Tarnowa by włączyć się w szeregi I Kompanii Kadrowej, byli i pozostają dla nas wzorem patriotyzmu i poświęcenia dla ojczyzny. Wielu z nich oddało życie i zdrowie za marzenie o wolnej Polsce. Cześć ich pamięci." - powiedział podczas uroczystości Henryk Słomka-Narożański, Zastępca Prezydenta Miasta Tarnowa.

Mościckie Centrum Kultury to największy i najbardziej kompleksowy obiekt o tym przeznaczeniu w subregionie tarnowskim. Oddany do użytku 40 lat temu, jako Zakładowy Dom Kultury jest obecnie siedzibą Centrum samorządowej instytucji kultury województwa małopolskiego. Celem podjętych działań modernizacyjnych było uratowanie zniszczonego budynku, który nie nadawał się do użytku publicznego i wymagał gruntownego dostosowania do współczesnych wymogów bezpieczeństwa.

W wyniku podpisania umowy pomiędzy Stowarzyszeniem ZKS Unia Tarnów oraz tarnowskim magistratem, obiekty sportowe i rekreacyjne należące dotąd do Unii Tarnów przeszły w ręce Gminy Miasta Tarnowa. Dokona się w ten sposób oddłużenie klubu, który - w nowej formule działalności - prowadzić będzie działalność sportową. Przejęte przez Miasto obiekty rekreacyjne będą zaś służyć wszystkim mieszkańcom.

Klub Sportowy Unia Tarnów jest chlubnym kontynuatorem tradycji sportowych zapoczątkowanych w 1928 roku przez Towarzystwo Sportowe „Mościce”. W 1950 roku TS „Mościce” przemianowano na ZKS Unia. Pod koniec lat siedemdziesiątych działało w klubie aż 9 sekcji wyczynowych: koszykówki kobiet i mężczyzn, piłki ręcznej kobiet i mężczyzn, lekkiej atletyki, piłki nożnej, piłki siatkowej mężczyzn, pływania oraz żużlowa.

Znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej poszkodowani w wyniku tegorocznej powodzi mogą już zgłaszać się po dofinansowanie na zakup podręczników i pomocy szkolnych. Z pomocy tej skorzystają rodziny, które w związku z majową lub czerwcową falą powodziową zostały zakwalifikowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej do otrzymania tzw. „zasiłków powodziowych”.

W niedzielę, 8 sierpnia, odbyła się tarnowska edycja „Lata z Radiem”. Imprezie, podczas której przygotowano sporo atrakcji, przyświecał cel charytatywny – zbiórka pieniędzy dla powodzian prowadzona przez tarnowski PCK. Dochód zostanie przeznaczony na rzecz poszkodowanych w wyniku ostatnich, ulewnych deszczów w regionie tarnowskim. Podczas imprezy zebrano 1685,01 zł, łącznie z pieniędzmi pozyskanymi podczas Zdaerzeń uzyskano kwotę 4779 zł.