TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie / 20 lat biskupiej posługi Wiktora Skworca

20 lat biskupiej posługi Wiktora Skworca

20 lat biskupiej posługi Wiktora Skworca

Metropolita katowicki, arcybiskup Wiktor Skworc, honorowy obywatel Tarnowa, a w latach 1998 – 2011 biskup diecezji tarnowskiej, obchodzi dziś 20. rocznicę święceń biskupich. W uroczystościach jubileuszowych w Katowicach uczestniczył prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela, który w imieniu mieszkańców miasta przekazał biskupowi okolicznościowy list.

 

Arcybiskup Wiktor Skworc pochodzi z Bielszowic. Święcenia kapłańskie przyjął w 1973 roku. 13 grudnia 1997 został mianowany przez papieża Jana Pawła II biskupem tarnowskim, a 6 stycznia 1998 w Bazylice św. Piotra w Rzymie otrzymał święcenia biskupie. Ingres do katedry tarnowskiej odbył 25 stycznia 1998 roku.

W czasie pełnienia funkcji ordynariusza diecezji tarnowskiej zainicjował budowę w Tarnowie klauzurowego klasztoru Sióstr Karmelitanek oraz utworzenie samodzielnego Wydziału Teologicznego, działającego w strukturach krakowskiego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II i posiadającego prawo nadawania tytułów magisterskich oraz doktorskich. Biskup Skworc sprawował urząd wicekanclerza tego wydziału, kontynuował również rozbudowę Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, obejmującą budowę kaplicy, auli, jadalni, i biblioteki.

Bliskie mu były sprawy zdolnej młodzieży, pochodzącej z niezamożnych rodzin, której edukację wspierał, tworząc w Tarnowie, Nowym Sączu, Mielcu i Szczucinie Katolickie Centra Edukacji Młodzieży „Kana” i powołując Fundację im. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza, przekazującą młodym ludziom ponad 100 stypendiów rocznie.

15 grudnia 2011 roku Rada Miejska w Tarnowie przyjęła uchwałę o nadaniu biskupowi Wiktorowi Skworcowi tytułu honorowego obywatela miasta, w uznaniu jego zasług dla Tarnowa i regionu tarnowskiego. Wręczenie tytułu odbyło się 6 stycznia 2012 roku na wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego. W uchwale podkreślono między innymi trwałe efekty współpracy biskupa tarnowskiego z samorządem, kształtowanie dobra obywateli i społeczeństwa oraz jego inicjatywy, związane z pomocą potrzebującym, chorym i niepełnosprawnym, budowanie nowych, dobrych relacji ponad podziałami, ideę organizacji "Dni Judaizmu w Kościele Katolickim" w Tarnowie, a przede wszystkim - troskę o miasto.

(dm)

Znaczniki

Archiwalne