TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie / 8 stycznia – ważna data w historii Polski

8 stycznia – ważna data w historii Polski

Minęło 100 lat od pamiętnego wystąpienia prezydenta USA Thomasa Wilsona, w którym przedstawił on program pokojowy, wygłosił słynne 14 punktów i zaznaczył konieczność stworzenia państwa polskiego. W okrągłą rocznicę wydarzenia, Konsulat Generalny USAw Krakowie zorganizował uroczyste spotkanie upamiętniające owo wystąpienie. W spotkaniu udział więźli m.in. konsul generalny Walter M. Braunohler oraz prezydent miasta Tarnowa Roman Ciepiela.

„Czternaście punktów Wilsona” wygłoszone w orędziu do Kongresu 8 stycznia1918 r. obejmowało swoim zakresem podjęcie działań, które należałoby przedsięwziąć, aby zapewnić sprawiedliwszy świat po I wojnie światowej. Zdaniem prezydenta Thomasa Wilsona ich realizacja miałaby również zapobiec ponownej wojnie światowej. Dla Polski szczególnie istotny był 13. punkt, mówiący iż konieczne jest „Stworzenie niepodległego państwa polskiego na terytoriach zamieszkanych przez ludność bezsprzecznie polską, z wolnym i bezpiecznym dostępem do morza, którego niezawisłość polityczną i gospodarczą oraz integralność terytorialną należy zagwarantować paktem międzynarodowym.”

Był to ważny głos na arenie międzynarodowej i jeden z wielu kroków zmierzających do przywrócenia Polski na mapie świata.

(lb)

Znaczniki

Archiwalne