TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie / Co robimy dla czystego powietrza? ROZMOWA

Co robimy dla czystego powietrza? ROZMOWA

Co robimy dla czystego powietrza? ROZMOWA

O jakości powietrza w Tarnowie z Markiem Kaczanowskim, Dyrektorem Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa, rozmawia Daniela Motak

 

 

11 stycznia stacje pomiarowe w Tarnowie odnotowały poważne przekroczenia norm, podobnie było w minioną niedzielę...

W Tarnowie „dni ze smogiem” nie są częste, ale może się ich zdarzyć kilka w roku. Występują zwłaszcza w czasie inwersji temperatury, przy bezwietrznej pogodzie. Wtedy najlepiej nie wychodzić bez potrzeby na zewnątrz. Zwłaszcza najmłodsi oraz ludzie starsi i chorzy na astmę powinni pozostać w domu. Można też zaopatrzyć się w specjalne maseczki, choć myślę, że w Tarnowie nie byłyby one zbyt często używane.

Co miasto robi, żeby mieć czyste powietrze?

Urząd Miasta Tarnowa od kilkunastu lat podejmuje działania, mające na celu ograniczanie niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza. W tym czasie kwotą ponad sześciuset tysięcy złotych dofinansowano likwidację w Tarnowie blisko 1000 pieców na paliwo stałe. Dofinansowanie pochodziło ze środków budżetowych, w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Tarnowie. 10 lutego 2017 roku Urząd Miasta Tarnowa złoży wniosek o unijne pieniądze na modernizację do 2023 roku 1200 źródeł ciepła na paliwo stałe, na kwotę blisko dziesięciu milionów złotych. Dotacja dla mieszkańca wyniosłaby do ośmiu tysięcy złotych na wymianę pieca oraz sześć tysięcy złotych w przypadku konieczności budowy wewnętrznej instalacji grzewczej. Rozstrzygnięcie konkursu ma nastąpić w I półroczu 2017 roku, trwa przyjmowanie ankiet i deklaracji od mieszkańców.

Mieszkańcy chętnie wymieniają piece?

 Zainteresowanie jest dość duże, wiele osób pyta o możliwość dofinansowania zmiany sposobu ogrzewania na ekologiczny, nie wszyscy jednak decydują się przystąpić do programu, który zresztą stawia szereg warunków – w tym między innymi konieczność przeprowadzenia termomodernizacji budynku czy uregulowany stan prawny.

Czy jesteśmy w stanie skutecznie przekonywać mieszkańców do palenia lepszym opałem?

 Od lat prowadzimy też działania edukacyjne, związane z problematyką ochrony powietrza i zagrożeniami ze strony „niskiej emisji”, w tym pieców domowych oraz pojazdów samochodowych. Edukację rozpoczynamy już w przedszkolach, kierujemy też do uczniów szkół różnych szczebli a także do dorosłych mieszkańców. Spotykamy się tu ze zrozumieniem, zwłaszcza młodszej części społeczeństwa. W ramach projektu LIFE od września 2016 r. w UMT zatrudniony jest Ekodoradca -  osoba udzielająca porad mieszkańcom w zakresie właściwych zachowań koniecznych dla ochrony powietrza. Ekodoradca radzi jakie źródło ogrzewania zastosować, jak ocieplić dom, gdzie zdobyć dofinansowanie do działań proekologicznych.

Czy nasze stacje pomiarowe dają wiarygodny obraz stanu powietrza – czy dwie to wystarczająca liczba?

Państwowy monitoring jakości powietrza prowadzi Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska. Stacje pomiarowe WIOŚ są rozmieszczane zgodnie z zasadami, tak aby dawały miarodajny obraz stanu powietrza. Zdaniem WIOŚ liczba i rozmieszczenie stacji w Tarnowie są wystarczają i prawidłowe. Badania WIOŚ prowadzone są zgodnie z obowiązującą metodyką, na wysokiej klasy, także kosztownych przyrządach, moim zdaniem trudno je podważać.

Znaczniki

Archiwalne