TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie / Dzisiaj sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej

Dzisiaj sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej

Dzisiaj o godz. 16.30 w Sali Teatralnej Pałacu Młodzieży rozpoczną się obrady VI zwyczajnej sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tarnowie.

Młodzi radni zapoznają się z informacją dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa o stanie edukacji w naszym mieście. Wysłuchają także informacji dyrektora Zarządu Dróg i Komunikacji o stanie tarnowskiej komunikacji miejskiej.

Podczas obrad przyjęte zostaną sprawozdania z działalności w okresie międzysesyjnym Prezydium MRM, Komisji Kultury, Komisji Praw, Komisji Sportu i Rekreacji, Komisji Nauki i Pomocy oraz Komisji Promocji i Rozwoju Tarnowa. Podjęte zostaną również uchwały dotyczące wygaśnięcia mandatów czterech radnych i powierzenia stanowiska trzem nowym radnym oraz zmiany uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego pięciu komisji stałych Rady.

Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tarnowie podjąć mają także podczas dzisiejszej sesji uchwały intencyjne w sprawie Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego i modyfikacji Karty Miejskiej. Dyskutować będą ponadto nad: utworzeniem strony internetowej MRM, apelem do komitetów wyborczych, projektem „Włącz Myślenie” oraz organizacją Subregionalnego Kongresu Młodzieżowych Rad i Forum Samorządów Uczniowskich.

(sm)

Znaczniki

Archiwalne