TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie / Gdzie oddać azbest?

Gdzie oddać azbest?

Tylko w ciągu ostatnich trzech miesięcy mieszkańcy usunęli 19 ton azbestu z terenu swoich nieruchomości. Aby pozbyć się tego szkodliwego odpadu, wystarczy złożyć wniosek w Wydziale Ochrony Środowiska, a specjalistyczna firma zajmie się wywozem azbestu. Usługa jest bezpłatna. Na ten cel w budżecie miasta zarezerwowano niemal 18 tys. złotych.

Miasto pokryje koszt odbioru i utylizacji azbestu, po stronie mieszkańców jest zorganizowanie jego demontażu. Zajmują się tym specjalistyczne firmy, które mieszkańcy powinni wynająć i opłacić we własnym zakresie. Dariusz Kieta z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa przestrzega, żeby nie demontować azbestu samodzielnie. - Azbest pyli, może spowodować powikłania, pracownicy zajmujących się nim firm są przed tym odpowiednio zabezpieczeni - podkreśla. Właściciel posesji jest też zobowiązany do zabezpieczenia zdemontowanych elementów folią. Osoby, które tego nie zrobią, mogą otrzymać mandat od Straży Miejskiej w wysokości do 500 zł. Firma, z którą miasto podpisało umowę, odbierze niebezpieczne odpady, następnie przetransportuje je i zabezpieczy na składowisku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce zakazana jest produkcja, import i stosowanie wyrobów zawierających azbest. Usuwanie tego typu odpadów musi się zakończyć do 2032 r. Jedynym dopuszczonym prawem sposobem zabezpieczania azbestu jest jego deponowanie w specjalnie do tego celu przygotowanych składowiskach.

Deklaracje o posiadanych odpadach azbestowych oraz wnioski o ich usuwanie należy składać w Wydziale Ochrony Środowiska UMT, ul. Nowej 4 (tel: 146 882 872). Wniosek można pobrać TUTAJ lub uzyskać i wypełnić w magistracie.

Wnioski przyjmowane są do 30 listopada.

(ww)

Znaczniki

Archiwalne