TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie / Lepsze wyniki selektywnej zbiórki

Lepsze wyniki selektywnej zbiórki

Lepsze wyniki selektywnej zbiórki

O ponad tysiąc ton wzrosła w ciągu minionego roku ilość odpadów, oddanych przez mieszkańców w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o. o. w Tarnowie. - To dlatego, że tarnowianie coraz chętniej dbają o środowisko – podkreśla prezes PUK, Tomasz Gut – Przybyło nam też klientów, bo z naszych usług korzystają również mieszkańcy Gminy Tarnów.

 

 

W 2015 roku do PSZOKów trafiło blisko 6,2 tysiąca ton odpadów, a w roku ubiegłym – ponad 7,3 tysiąca. PSZOKi przyjmują wszystkie „kłopotliwe” odpady – takie, których nie można wrzucić do kubła na śmieci czy kontenera. Mieszkańcy najliczniej oddają odpady biodegradowalne, czyli głównie odpady zielone – ścięte trawy, gałęzie, zgrabione w ogrodach i parkach liście, dostarczane przez właścicieli posesji czy spółdzielnie mieszkaniowe. W roku 2015 odpadów biodegradowalnych było ponad 2,3 tysiąca ton, rok później – ponad 3,6 tysiąca ton, a wśród nich najbardziej wzrosła ilość oddanych do PSZOKów odpadów zielonych. Wyraźnie przybyło też odpadów wielkogabarytowych, do których zaliczamy między innymi meble, materace, armaturę czy wózki dziecięce. W 2016 roku PSZOKi przyjęły ich o blisko 133,5 tony więcej niż rok wcześniej. - Wzrost ilości odpadów to dobra wiadomość – mówi Tomasz Gut – Mieszkańcy nie tylko coraz częściej postępują zgodnie z zasadami ochrony środowiska, ale też świadomie korzystają z możliwości, jakie daje płacenie „podatku śmieciowego”. Jeżeli i tak płacą za odbiór śmieci, to mogą w ramach tej opłaty, bez dodatkowych kosztów, przywieźć do nas kłopotliwe odpady, nie wyrzucają ich w przypadkowe miejsca. Wyraźnie zmniejszyła się natomiast ilość oddanych w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tworzyw sztucznych – z blisko 25,5 tony do niespełna 10 ton.

Kompost na sprzedaż

Z tego, co mieszkańcy oddają do PSZOKów, na składowisko odpadów trafia minimalna ilość. – Większość odpadów przekazujemy firmom, trudniącym się recyklingiem - mówi Przemysław Sumara, kierownik dyspozytorni w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych – Firmy przetwarzają odpady i odzyskują wartościowe materiały. Problem w tym, że recykling nie jest opłacalny. - Teraz zarabiamy tylko na oddawanym do recyklingu szkle i złomie metalowym, ale tych materiałów trafia do nas niewiele – podkreśla prezes Gut. W 2015 PSZOKi przyjęły 21,5 tony szkła i ponad 4 tony metalu, w 2016 – po około 10 ton szkła i metalu. Działanie PSZOKów współfinansuje miasto, miesięczny koszt to około 20 tysięcy złotych. Niektóre z zebranych w PSZOKach odpadów przetwarza się na miejscu, np. ziemia i gruz służą do budowania dróg technologicznych na składowisku odpadów, a odpady zielone trafiają do kompostowni. Produkowany przez PUK kompost wykorzystywany jest na własne potrzeby oraz przeznaczany na sprzedaż. W 2015 roku Przedsiębiorstwo sprzedało ponad tysiąc ton tego wartościowego, naturalnego nawozu. Od niedawna można w PSZOKach zostawiać tekstylia – między innymi ubrania zużyte na tyle, że nie mogą już nikomu posłużyć. Są przerabiane na czyściwo.

Gdzie oddawać śmieci

Przypomnijmy - dwa tarnowskie PSZOKi działają od 1 lipca 2013 roku – przy ulicy Komunalnej 31 i przy ulicy Kąpielowej 4b, odpady są przyjmowane od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 17.00, w soboty – od 7.00 do 15.00. W PSZOKach można nieodpłatnie, w ramach opłaty pobranej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zostawić odpady, pochodzące z nieruchomości położonych na terenie Tarnowa i Gminy Tarnów, po okazaniu dokumentu tożsamości oraz podpisaniu stosownego oświadczenia. Dostarczone odpady powinny być posegregowane na poszczególne rodzaje surowców wtórnych, takich jak: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, zużyte baterie i akumulatory, elektrośmieci, odpady wielkogabarytowe, zielone i budowlane oraz zużyte opony.

(dm)

Znaczniki

Archiwalne