TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie / Lipcowe remonty Tarnowskich Wodociągów

Lipcowe remonty Tarnowskich Wodociągów

W lipcu Tarnowskie Wodociągi przeprowadzą prace modernizacyjno-inwestycyjne na ulicach: Spokojnej, Szpitalnej, Moraczewskiego, Słonecznej, Orkana, Lotniczej, Jarej i Fredry oraz na ulicy Czajki i Agrestowej.

 

 

Przedstawiciele Tarnowskich Wodociągów przepraszają mieszkańców za ewentualne utrudnienia - prace mogą spowodować przerwy w dostawach wody, można się też spodziewać utrudnień w ruchu pieszych i pojazdów, bo przy prowadzeniu prac wykorzystywany będzie sprzęt budowlany. Wodociągi zapewniają również, że o terminach przerw w dostarczaniu wody mieszkańcy będą każdorazowo powiadamiani za pomocą specjalnych ogłoszeń i z odpowiednim wyprzedzeniem. Na ulicy Spokojnej przebudowana zostanie magistrala wodociągowa, na Szpitalnej i Moraczewskiego przeprowadzane będzie wymiana sieci wodociągowej, a na ulicy Słonecznej – Orkana oraz na Lotniczej – Jarej - budowa sieci wodociągowej. Na ulicy Fredry wodociąg zostanie wymieniony. Prace przy budowie sieci kanalizacyjnej będą prowadzone na ulicy Czajki i Agrestowej.

(dm)

Znaczniki

Archiwalne