TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie / Miasta Historyczne 3.0

Miasta Historyczne 3.0

Miasta Historyczne 3.0

W dniach 1-2 marca w Centrum Kongresowym ICE Kraków odbyła się międzynarodowa konferencja w ramach projektu Miasta Historyczne 3.0. Mieszkańcy a odwiedzający - w poszukiwaniu jakości i komfortu. Realizatorem projektu jest Urząd Miasta Krakowa.

W jaki sposób i dlaczego turystyka w miastach historycznych zmienia swoje oblicze? Jak powinna wyglądać organizacja przestrzeni miasta i jej przekształcanie, tak by podniesiona została jakość życia mieszkańców oraz komfort wizyt odwiedzających? Czy turystę należy traktować jako tymczasowego mieszkańca? Wokół jakich zjawisk w kulturze, nauce i sztuce należy budować opowieść – narrację miasta, czyli w jaki sposób dobrze rozwijać usługi turystyczne?

Na te i inne pytania starali się znaleźć odpowiedz uczestnicy oraz prelegenci I międzynarodowej konferencji w ramach projektu Miasta Historyczne 3.0. Wychodząc naprzeciw tym pytaniom, chcąc umożliwić wymianę wiedzy oraz dobrych praktyk – miasta historyczne, wśród których znalazł się również Tarnów, podpisały list intencyjny bliższej, stałej współpracy. Jej formuła jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych miast historycznych. Miasta, które podpisały deklarację współpracy to Kraków, Wrocław, Edynburg, Gdańsk, Toruń, Lublin, Veliko Tarnovo, Zamość, Tarnów, Baku.

Z ramienia  naszego  miasta w  konferencji uczestniczyli dyrektor TCI Marcin Pałach oraz dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej Maria Zawada-Bilik.

 

LIST INTENCYJNY

W SPRAWIE WSPÓŁPRACY REPREZENTANTÓW MIAST UCZESTNICZĄCYCH W PROJEKCIE

MIASTA HISTORYCZNE 3.0 

Reprezentanci miast deklarują wolę współpracy, której celem jest wymiana doświadczeń, dobrych praktyk, poszukiwanie podobnych lub wspólnych rozwiązań prawno-finansowych, zarządzania miastem pod kątem organizacji turystyki i życia mieszkańców, komunikacji marketingowej oraz zagospodarowania przestrzennego.

Rekomendowanymi formami współpracy są:

    • Wspólne ustalanie tematyki kolejnych konferencji „Miasta Historyczne 3.0”.
    • Transfer wiedzy w zakresie praktykowanych przez miasta-członków rozwiązań prawnych i organizacyjno-finansowych w obszarze zarządzania turystyką.
    • Wypracowanie metodologii częściowo wspólnych badań zjawisk turystycznych w obszarze stanowiącym zainteresowanie wszystkich stron, głównie dla celów porównywalności wyników.
    • Dzielenie się treściami oraz artykułami powiązanymi z tematyką projektu, które publikowane będą na platformie www.historicalcity.eu zarządzanej przez miasto Kraków.

Znaczniki

Archiwalne