TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie / Młodzi z Europy gościli w Tarnowie

Młodzi z Europy gościli w Tarnowie

Ponad setka młodych ludzi z 13 krajów Europy, gościła przez 4 dni w Tarnowie. Byli oni uczestnikami Forum Młodzieży Europy Środkowej (Central Europe Youth Forum), podczas którego rozmawiali na tematy powiązane z polityką władz względem młodzieży, przyszłością młodych ludzi na rynku pracy oraz współpracą międzynarodową pomiędzy organizacjami pozarządowymi. To inicjatywa Stowarzyszenia Projekt Tarnów.

Obrady tegorocznego spotkania młodych odbyły się na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, młodzież mieszkała w akademikach Domu Studenta. Dostęp do obrad został również otwarty dla młodych tarnowian, uczestniczyli oni w panelach dyskusyjnych, poznawali swoich rówieśników z odległych krajów. - Forum poprzedził skomplikowany proces rekrutacji. Dzięki temu do Tarnowa przyjechały wartościowe osoby, mające doświadczenie w szeroko rozumianej działalności społecznej. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tegorocznego Forum. To jedno z naszych najlepszych, dotychczasowych przedsięwzięć – podsumowuje wiceprezes Projekt Tarnów Mateusz Czosnyka.

Gośćmi tegorocznego forum byli m.in. dyplomaci, eksperci naukowi, szefowie europejskich organizacji pozarządowych. Drugiego dnia forum z młodzieżą spotkał się Prokurator Generalny Andrzej Seremet. - Taka forma współpracy, integracji i wymiany doświadczeń sprzyja temu, żeby młodzi ludzie poznawali się wzajemnie i mogli później, w dalszym życiu, współpracować, bo przecież ideą wspólnej Europy jest to, żebyśmy tolerancyjnie mogli współistnieć  - powiedział szef prokuratury.

Stowarzyszenie Projekt Tarnów ściągnęło dotychczas do Tarnowa około sześciuset gości z różnych krajów Europy.

Znaczniki

Archiwalne