TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie / Mniej pożarów, więcej zatruć

Mniej pożarów, więcej zatruć

W ubiegłym roku straż pożarna interweniowała 852 razy – wynika ze sprawozdania przedstawionego przez Państwową Straż Pożarną w Tarnowie. Od lat spada liczba interwencji dotyczących pożarów, a wśród przyczyn interwencji strażaków dominują inne zagrożenia takie jak np. wypadki komunikacyjne czy nagłe zmiany atmosferyczne.

W ubiegłym roku tylko 20% interwencji dotyczyła pożarów. Najczęściej płonęły obiekty mieszkalne, strażacy gasili także pożary środków transportu oraz wypalane trawy i nieużytki rolne.  W porównaniu z rokiem 2015 pożarów było zdecydowanie mniej. Najczęstszą przyczyną pożarów było umyślne podpalenie. W przypadku tzw. innych zagrożeń, których liczba nieznacznie wzrosła, najczęstszymi przyczynami było niezachowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz interwencje wynikające zagrożeń w związku z występowaniem anomalii pogodowych.

Tarnowscy strażacy odebrali też blisko dwukrotnie więcej fałszywych alarmów niż rok wcześniej.  Zdecydowana większość z nich dotyczyła zgłoszeń w „dobrej wierze” lub wynikała z działania systemu monitoringu pożarowego.

Obok naturalnych klęsk żywiołowych i pożarów, to zatrucia tlenkiem węgla stanowią największe zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi przebywających w budynkach. W  ubiegłym roku doszło do ponad 80 tego typu zdarzeń, co daje liczbę dwa razy wyższą niż rok wcześniej. Tarnowska komenda straży pożarnej od kilkunastu lat prowadzi działania profilaktyczne, których celem jest informowanie mieszkańców o zasadach bezpiecznego korzystania z urządzeń grzewczych, postępowania w sytuacji zagrożenia zatruciem tlenkiem węgla, w tym korzyści płynących z zastosowania czujników CO₂. Dzięki nim w 2016 roku 45 razy udało się uchronić mieszkańców od zatrucia tlenkiem węgla.

(ah)

Znaczniki

Archiwalne