TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie / Najpierw warsztaty, potem strategia

Najpierw warsztaty, potem strategia

Eksperci i mieszkańcy Tarnowa pomogą w wypracowaniu strategii, która ochroni miasto przed zjawiskami, wywoływanymi przez niekorzystne zmiany klimatu, takie jak powodzie, podtopienia, susza, czy skrajnie wysokie temperatury. Warsztaty – wiosną dla specjalistów, a jesienią – otwarte dla wszystkich mieszkańców – odbędą się w ramach projektu, prowadzonego przez Ministerstwo Środowiska, do którego przystąpiły 44 polskie miasta.

 

Program, zainaugurowany na początku marca, ma ocenić podatność miasta na zagrożenia, związane z nieuchronnymi zmianami klimatu, pomóc w ich przeanalizowaniu, zaplanować lokalne działania i podnieść świadomość mieszkańców. Dla Tarnowa głównym problemem jest położenie u zbiegu dużych rzek – Dunajca oraz Białej Tarnowskiej, co pociąga za sobą zwiększone ryzyko powodziowe. Projekt adaptacji polskich miast do zmian klimatu jest prowadzony przez Ministerstwo Środowiska we współpracy z Instytutem Ochrony Środowiska, Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz firmą Arcadis Sp. z o. o., która specjalizuje się w doradztwie i projektach, związanych ze środowiskiem naturalnym i obiektami budowlanymi. Realizacja projektu potrwa około dwóch lat, w Tarnowie odpowiadają za nią: Urząd Miasta, Tarnowskie Wodociągi, Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych i Zarząd Dróg i Komunikacji. Miasto spodziewa się, że wykonawcy opracowania wskażą, jak rozwiązać najważniejsze problemy, wynikające ze zmian klimatu, a przygotowany plan adaptacji do nich ułatwi pozyskiwanie pieniędzy ze źródeł zewnętrznych na zabezpieczenia Tarnowa i jego mieszkańców przed negatywnymi skutkami zmian klimatu.

 

(dm)

Znaczniki

Archiwalne