TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie / O partnerstwie publiczno – prywatnym w Warszawie

O partnerstwie publiczno – prywatnym w Warszawie

W najbliższy wtorek, 18 września w Warszawie odbędzie się konferencja poświęcona rozwojowi partnerstwa publiczno - prywatnego w Polsce. Jej organizatorem jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela przedstawi prezentację, poświęconą Tarnowskim Gniazdom Innowacyjnych Specjalizacji.

Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji Zostaną wybudowane na terenach przyległych do tak zwanej Kapłanówki. Powstaną w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Będą łączyć działania samorządu, nauki i biznesu. Na ponad szesnastu tysiącach metrów kwadratowych pomieszczą centrum informatyki, park technologiczno-przemysłowy, Centrum Usług Wspólnych dla mieszkańców Tarnowa i ościennych gmin oraz nowoczesną bibliotekę. Jednym z głównych założeń TGIS jest utworzenie kuźni kadr dla nowych dziedzin gospodarki we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie i krakowską Akademią Górniczo-Hutniczą. Podpisanie umowy z wykonawcą inwestycji planowane jest na listopad przyszłego roku.

Konferencja "Nowa rzeczywistość PPP" będzie poświęcona rządowemu #PakietowiDlaPPP i jego wpływowi na rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, zmianom prawnym, dotyczącym PPP i ofercie wsparcia ministerstwa dla projektów, powstających w tym trybie. W spotkaniu, które odbędzie się na stadionie PGE Narodowym w Warszawie, udział wezmą przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej oraz instytucji finansujących, organizacji pozarządowych, sektora prywatnego i instytucji związanych z tematyką partnerstwa publiczno-prywatnego.

Znaczniki

Archiwalne