TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie / O planie zagospodarowania przestrzennego na osiedlu „Jasna”

O planie zagospodarowania przestrzennego na osiedlu „Jasna”

Niemal dwie godziny toczyła się dyskusja nt. Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego z 2006 r. dotyczącego osiedla „Jasna”. Plan ten bowiem dopuszcza możliwość powstawia na jego terenie wielkopowierzchniowego sklepu. Zaniepokojeni potencjalnymi niebezpieczeństwami (wzmożony ruch tirów, brak bezpieczeństwa na drodze, osiadanie bloku, warunki geologiczne) mieszkańcy pytali, co mogą zrobić, by zmienić niekorzystny dla nich plan.

Panie prezydencie, my doceniamy to, co zmieniło się w naszym mieście. Miło patrzeć, że na innych osiedlach powstają place zabaw, ale one są dla dzieci z tamtych osiedli. My tu przyszliśmy, by zapytać, co z naszymi dziećmi? Jak będzie wyglądało ich życie? – Blok nr 11 opada, jest wybudowany na podmokłym terenie. Jak Państwo zadbacie o nas, gdy powstanie ten sklep, a po naszych drogach zaczną jeździć tiry? – Dlaczego nikt z nami tego nie konsultował? Jeszcze w 2004 roku protestowaliśmy przeciwko takiemu rozwiązaniu – mówili mieszkańcy podczas spotkania.

Przypomnijmy, plan zagospodarowania przestrzennego dla osiedla „Jasna” został uchwalony w 2006 roku. W roku 2012 wystąpiono z wnioskiem o jego zmianę i w roku 2016 – cztery lata później – zmiany te zostały ostatecznie uchwalone. Tematy, które bardzo interesowały mieszkańców zostały jednak zdefiniowane w 2006 roku. – Rozumiem, że jesteście Państwo zaniepokojeni, że może w tym miejscu być prowadzona duża inwestycja, jednak chciałbym zaznaczyć, iż do tej pory nie zgłoszono w Urzędzie Miasta żadnego wniosku o potrzebie zmiany tego planu. Nie została także podjęta żadna procedura wydawania pozwolenia na budowę. Jeżeli takie wpłyną zapewniam, iż zostaną one poddane konsultacjom zarówno ze spółdzielnią, jak i z mieszkańcami – mówił prezydent Tarnowa Roman Ciepiela.

Plan uchwalony dla tej części miasta pozwala na budowę wielkopowierzchniowych sklepów. Mówi o tym uchwała z roku 2006. Zmiana planu przestrzennego jest jednak możliwa. Leży ona w kompetencjach Rady Miejskiej. Jeżeli wpłynie wniosek dotyczący zmiany obowiązującego planu, taka procedura może zostać przeprowadzona. Należy jednak pamiętać, iż jest to proces rozłożony w czasie. Z wnioskiem o zmianę planu mogą wystąpić radni lub grupy obywateli poprzez swoich przedstawicieli.

Kolejne spotkanie poświęcone będzie sprawom osiedla „Klikowa”. Odbędzie się ono jutro o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 10, przy ul. Niedomickiej 20.

(lb)

Znaczniki

Archiwalne