TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie / PKP ponosi odpowiedzialność OŚWIADCZENIE

PKP ponosi odpowiedzialność OŚWIADCZENIE

Po niedawnych opadach deszczu doszło do zalania drogi pod wiaduktem na ul. Tuchowskiej. Ton pojawiających się w tej sprawie komentarzy wskazywał, że wiedza na temat przyczyn takiego stanu rzeczy i odpowiedzialności za to jest niewystarczająca i prowadzi do błędnych wniosków. Przesłane nam oświadczenie Mariana Ogrodnika, dyr. Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie, wskazuje odpowiedzialnych i powody problemów.

 

W związku z krytycznymi uwagami dotyczącymi problemu zalewania drogi pod wiaduktem kolejowym na ul. Tuchowskiej informuję, że przyczyną takiego stanu rzeczy jest wykonanie przebudowy wiaduktu niezgodnie ze sztuką budowalną. Odpowiedzialność za to ponosi inwestor czyli spółka PKP PLK S.A. oraz firma, która wykonała tę inwestycję.

Faktycznie zalewanie drogi spowodowane jest zmianą systemu odprowadzenia wód opadowych z  przebudowanych wiaduktów i torów. Istniejąca instalacja odwadniająca pozwala tylko na odprowadzenie wód opadowych z układu drogowego pod wiaduktami. Natomiast po przebudowie  wprowadzono wody opadowe z torowisk i wiaduktów do instalacji drogowej, która nie jest w stanie odprowadzić takiej ilości wody. Pracownicy Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie wskazali przedstawicielom PKP PLK S.A. podczas bezpośrednich rozmów i w prowadzonej w tej sprawie korespondencji zarówno przyczyny, jak i sposób rozwiązania problemu. Co więcej, ZDiK udzielił PKP PLK S.A. dodatkowego wsparcia, pomagając uzyskać niezbędne zgody na budowę dodatkowego wylotu wód opadowych do potoku Wątok, który odprowadzałby skutecznie wody opadowe z terenów kolejowych.

Do tej pory mimo kolejnych monitów w tej sprawie wysyłanych już od początku sierpnia 2016 roku do firmy realizującej prace oraz do PKP PLK S.A. ani inwestor ani wykonawca inwestycji nie usunęli wady. W tej sytuacji dopóty dopóki inwestor nie wykona prawidłowo instalacji odprowadzającej wody opadowe, Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie nie odbierze formalnie inwestycji, a do chwili jej odbioru zarządcą tej części drogi pozostanie spółka PKP PLK S.A. W dalszej kolejności wobec PKP PLK S.A. podjęte zostaną także kroki prawne.

 

Marian Ogrodnik

Dyr. Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie

Znaczniki

Archiwalne