TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie / Powstaje Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powstaje Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powstaje Centrum Zarządzania Kryzysowego

Po pracach rozbiórkowych, przeprowadzonych w siedzibie tarnowskiej Straży Miejskiej, ruszyły roboty budowlane. To kolejny etap przebudowy komendy, rozpoczętej w kwietniu tego roku. W zmodernizowanym budynku przy ulicy Nadbrzeżnej Dolnej 7 będzie też działać Centrum Zarządzania Kryzysowego.- Gruntowna przebudowa jest konieczna. Dawna komenda była w fatalnym stanie, a konstrukcja budynku zawierała azbest - mówi Krzysztof Tomasik, komendant Straży Miejskiej w Tarnowie.

 

Centrum Zarządzania Kryzysowego połączy w jednym miejscu dwie, na co dzień ściśle współpracujące jednostki – Straż Miejską i Wydział Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Miasta Tarnowa.- Łącząc w jednej lokalizacji dwie instytucje, odpowiedzialne za porządek i bezpieczeństwo miasta, unikniemy choćby zagrożenia utraty łączności telefonicznej. Będziemy się kontaktować bezpośrednio – podkreśla Krzysztof Tomasik. W Centrum Zarządzania Kryzysowego znajdzie się między innymi sala odpraw, przeznaczona do spotkań i konsultacji ze służbami, będzie tam również centrala monitoringu miejskiego. Centrum Zarządzania Kryzysowego pełni rolę punktu koordynacyjnego i ośrodka łączności, scalającego służby ratownicze i komunalne, zarówno w czasie ich codziennej działalności, jak i w razie sytuacji kryzysowych, takich jak między innymi powodzie, klęski żywiołowe czy awarie oraz związanych z nimi akcji ratowniczych.

Prace przy Nadbrzeżnej Dolnej ruszyły wiosną. Częściowa rozbiórka budynku została już zakończona, rozpoczyna się wznoszenie ścian, zakończyły się też prace w piwnicach budynku. Z pomieszczeń, które muszą zostać podwyższone, wybrana została ziemia, wylane nowe wylewki, wyremontowana kanalizacja. Nowy budynek będzie też wolny od azbestu, który został usunięty i którego nie stosuje się już w budownictwie. Modernizacja komendy Straży Miejskiej obejmie między innymi wyburzenie ścian, sufitów i dachu,   remont piwnic i klatki schodowej, dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, wymianę okien i drzwi, montaż klimatyzacji, paneli fotowoltaicznych oraz oświetlenia LED. Do przebudowanej komendy strażnicy wprowadzą się prawdopodobnie w czerwcu przyszłego roku.  Prace będą kosztować około 3,1 miliona złotych. Straż Miejska dzieliła budynek przy Nadbrzeżnej Dolnej 7 z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. Teraz obie instytucje przeniosły się do tymczasowej siedziby, na ulicę  Brodzińskiego 14.

(dm)

Znaczniki

Archiwalne