TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie / Przeczytali „Pana Tadeusza” przy Mickiewicza

Przeczytali „Pana Tadeusza” przy Mickiewicza

Przeczytali „Pana Tadeusza” przy Mickiewicza

„Litwo, Ojczyzno moja….” - tymi słowami rozpoczęło się czytanie „Pana Tadeusza”, zainicjowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie. Uczelnia uczciła w ten sposób 220. rocznicę urodzin Adama Mickiewicza i stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

Z inicjatywy PWSZ, która wraz z tarnowskim oddziałem Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza zorganizowała akcję „Pan Tadeusz przy Mickiewicza – Dzień Wieszcza w Tarnowie”, w auli PWSZ przedstawiciele uczelni i zaproszeni goście czytali fragmenty I Księgi poematu, a w uczelnianej bibliotece, holu i Sali Senackie joraz w instytucjach, które włączyły się do akcji – kolejne księgi. Rektor PWSZ, profesor Jadwiga Laska, która czytała „Pana Tadeusza” jako pierwsza, podkreślała, że 220. rocznica urodzin Adama Mickiewicza wiąże się ze stuleciem odzyskania niepodległości przez Polskę. - Choć nasz narodowy wieszcz żył w innych czasach, to jego poezja wspierała w Polakach ducha walki o niepodległość. Jan Ryba, dyrektor III LO, noszącego imię Adama Mickiewicza powiedział, że wielkie czytanie „Pana Tadeusza” ucieszyło całą szkolną społeczność. - Cieszę się, nasze liceum jest jednym z organizatorów tego święta i dziękuję wszystkim, którzy się w nie włączyli. Marta Mikosińska, prezes tarnowskiego oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza cytując Juliusza Słowackiego podkreślała, że „Pan Tadeusz” to poemat raczej żartobliwy niż smutny „a jednak często z najweselszych na pozór miejsc smutek ujmuje człowieka”.

„Pana Tadeusza” czytano również w tarnowskim teatrze, w I, II i III LO oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Szczepanika, czyli w placówkach, które łączy lokalizacja przy lub w pobliżu ulicy Mickiewicza w Tarnowie. Do wielkiego czytania włączyły się również tarnowskie szkoły podstawowe - nr 2 i nr 24, Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Słowackiego w Tarnowie oraz Rejonowe Centrum Kulturalno - Biblioteczne w Brzesku.

Wielkiemu czytaniu „Pana Tadeusza” towarzyszyła sesja naukowa na PWSZ, złożona z czterech wykładów, poświęconych między innymi językowi, jakim pisał Mickiewicz i historii w „Panu Tadeuszu”.

(dm)

WIĘCEJ ZDJĘĆ

 

 

 

 

Znaczniki

Archiwalne