TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie / Specjalne strefy ekonomiczne po nowemu

Specjalne strefy ekonomiczne po nowemu

Po raz 11. zebrała się dziś Rada Gospodarcza. Jej zadaniem jest inicjowanie i opiniowanie działań wpływających na rozwój gospodarczy. Dzisiejsze spotkanie w Sali Lustrzanej poświęcone było głównie zmianom w prawie, związanym z nową ustawą o specjalnych strefach ekonomicznych.

 

Na związane ze zmianami w prawie pytania członków Rady - przedsiębiorców i samorządowców - odpowiadali przedstawiciele Krakowskiego Parku Technologicznego, który jest operatorem Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Tarnowie. Nowa ustawa została uchwalona i czeka na podpis prezydenta. Zgodnie z nią, specjalne strefy ekonomiczne będzie można tworzyć na terenie całego kraju. – Chcemy przygotować się do zmian nie czekając, aż nowe zapisy wejdą w życie, żeby dotrzeć do przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów. Tarnów i gminy aglomeracji tarnowskiej, tworzące porozumienie aglomeracyjne, mają w dyspozycji osiemset hektarów gruntu. Z tego zasobu już można czerpać – mówił prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela, otwierając dzisiejsze posiedzenie Rady Gospodarczej. Zaproszeni zostali na nie przedsiębiorcy i samorządowcy z gmin aglomeracji tarnowskiej, po to, żeby jak najsprawniej przekazać im informacje, związane z nowymi regulacjami. - Pozwolą one rozwinąć się regionowi. Dzięki nim i w Tarnowie i w aglomeracji pojawić się może więcej inwestorów – mówiła Mariola Kocon, dyrektor działu prawnego Krakowskiego Parku Technologicznego.

Po zmianach, zapisanych w nowej ustawie, specjalne strefy ekonomiczne nie będą już ściśle określonymi, wydzielonymi terenami. Obecnie liczą one w Polsce 25 tysięcy hektarów czyli osiem setnych procenta powierzchni kraju. Zgodnie z nową ustawą, strefą inwestycji będzie cała Polska. Inwestycje będzie można realizować na wszystkich terenach, zarówno publicznych, jak i prywatnych, pod rygorem spełnienia zapisanych w nowej ustawie warunków. Obowiązująca jeszcze ustawa mówi, że specjalne strefy ekonomiczne mają funkcjonować – czyli udzielać pomocy publicznej przedsiębiorcom , którzy się do niej kwalifikują - do 2026 roku. To oznacza, że inwestorzy mają niewiele czasu na przeprowadzenie inwestycji i skonsumowanie pomocy publicznej, a posiadacze terenów – na ich przygotowanie. Po zmianach operatorzy stref będą decydować o wsparciu inwestorów, które będzie mogło obejmować w zależności od regionu od 10 do 15 lat od momentu wydania decyzji. W Małopolsce będzie to 12 lat. W tym czasie przedsiębiorca będzie realizował swoje plany i korzystał z pomocy publicznej. Wyjątkiem będą tereny dzisiejszych małopolskich stref ekonomicznych, na których czas wsparcia będzie liczył 15 lat. Tak będzie na przykład w tarnowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Prowadzący spotkanie przypomnieli również zasady przyznawania pomocy publicznej. Mowa była również o Małopolskim Forum Obsługi Inwestora.

Rada Gospodarcza powstała w 2015 roku. Składa się z przedstawicieli tarnowskiego środowiska gospodarczego. Do zadań jej reprezentantów należy inicjowanie działań mających na celu wskazywanie możliwości rozwoju i przedstawianie barier, które go hamują. Ponadto jej członkowie mają opiniować dokumenty wpływające na rozwój miasta, wyrażać opinie o regulacjach prawnych oraz wspierać inicjatywy służące szeroko pojętemu rozwojowi gospodarczemu.

(dm)

Znaczniki

Archiwalne