TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie / Społeczny dialog o sieci szpitali

Społeczny dialog o sieci szpitali

Prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela, uczestniczy dziś w spotkaniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Krakowie, poświęconemu między innymi zabezpieczeniu opieki medycznej dla mieszkańców w małopolskich szpitalach po ubiegłorocznych ustawowych zmianach.

 

W skład rady wchodzą marszałek województwa oraz dwaj wskazani przez niego przedstawiciele innych jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji zrzeszających samorządy, a także reprezentanci pracowników i pracodawców oraz przedstawiciele strony rządowej - wojewoda i dwie wskazane przez niego osoby. Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego zajmuje się głównie rozpatrywaniem spraw społecznych lub gospodarczych, które mogą powodować konflikty między pracodawcami, a pracownikami oraz wyraża opinie i zajmuje stanowiska w kwestiach istotnych dla zachowania pokoju społecznego. Tematami dzisiejszego, pierwszego w tym roku posiedzenia są również, oprócz sprawy sieci szpitali, problemy związane ze stosowaniem ustawy z 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników wykonujących zawody medyczne i funkcjonowanie badań profilaktycznych dla zatrudnionych. Spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie prowadzi Piotr Ćwik, wojewoda małopolski, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Uczestniczą w nim również między innymi przedstawiciele związków zawodowych małopolskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, Najwyższej Izby Kontroli, Państwowej Inspekcji Pracy i Ośrodka Medycyny Pracy.

(dm)

Znaczniki

Archiwalne