TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie / Sprawa Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej wciąż otwarta

Sprawa Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej wciąż otwarta

Sprawa Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej wciąż otwarta

Zgodnie z zapowiedzią, prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela poprosił przewodniczącego senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu o wniesienie na posiedzeniu Senatu poprawki, dotyczącej siedziby Instytutu Współpracy Polsko – Węgierskiej im. Wacława Felczaka.

 

 

Jak już informowaliśmy, wciąż jeszcze jest szansa, że siedziba prestiżowej placówki może znaleźć się w Tarnowie, a nie w Warszawie, jak pierwotnie zadecydowali posłowie, głosujący nad ustawą o instytucie. W piśmie, przekazanym senatorowi Jerzemu Fedorowiczowi, prezydent Roman Ciepiela podkreślił między innymi, że Tarnów jest z Węgrami związany od stuleci. - Łączy nas nie tylko wspólna historia, ale także wymiana kulturowa, współpraca naukowa i gospodarcza. Wraz z upływem lat związki pomiędzy Tarnowem a Węgrami zacieśniają się – zaznaczył prezydent. Na dowód przytoczył wybrane wydarzenia historyczne, takie jak lokacja miasta na szlaku węgierskim, otwarcie linii kolejowej z Tarnowa na Węgry, odsłonięcie pomnika generała Józefa Bema na ulicy Wałowej czy akcję pomocy dla Węgrów w 1956 roku, po dramatycznych wydarzeniach w Budapeszcie. Mieszkańcy Tarnowa w ciągu dwóch dni oddali wtedy rannym 15 730 ml krwi, zebrali leki, opatrunki i pieniądze. Prezydent przypomniał również, że Jan Zapolya i urodzony w Tarnowie generał Józef Bem to postacie, które nierozerwalnie wiążą oba kraje, a najkrótsza droga z Warszawy na Węgry prowadzi przez Tarnów. Prezydent zadeklarował również, że miasto zapewni Instytutowi odpowiednią dla jego rangi siedzibę i daleko idące wsparcie oraz pomoc w działalności placówki.

Instytut będzie się zajmować pogłębianiem polsko – węgierskiej współpracy w dziedzinach takich jak nauka, innowacje, kultura i sport. O wybór Tarnowa wnioskowała sejmowa Komisja Kultury, jednak poprawka do ustawy o instytucie nie została przyjęta przez posłów, którzy wskazali na jego siedzibę Warszawę. Teraz wszystko w rękach senatorów, do których trafi ustawa. Jeżeli zmienią jej zapisy, ustawa wróci ona do Sejmu. Prezydent Tarnowa weźmie udział w posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu Senatu RP w Warszawie.

(dm)

 

Pismo prezydenta można przeczytać tu:

Senat.pdf 455,28 kB

Znaczniki

Archiwalne