TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie / Tłumacz języka migowego pomaga interesantom

Tłumacz języka migowego pomaga interesantom

Kolejny rok tłumacz języka migowego będzie bezpłatnie pomagał osobom niesłyszącym, głuchoniemym i głuchoniewidomym przy załatwianiu spraw urzędowych we wszystkich wydziałach Urzędu Miasta Tarnowa. Usługa jest świadczona od ponad 4 lat (od 1. kwietnia 2012 roku) i będzie kontynuowana również w roku bieżącym.

Tłumacz bezpłatnie pomaga osobom uprawnionym, czyli doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się. Aby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika, należy trzy dni przed planowaną wizytą w urzędzie skontaktować się z tłumaczami lub z Kancelarią Główną w Wydziale Organizacyjnym Miasta przy ulicy Nowej 4, na parterze. Do Kancelarii Głównej można przyjść osobiście, zadzwonić  pod numer: 14 68 82 507 albo przesyłać zgłoszenie za pośrednictwem Internetu, na adres e-mail: umt@umt.tarnow.pl. Numery telefonów do tłumaczy to: + 48 502 568 499,  +48 695 402 655. Przy przekazywaniu zgłoszenia tłumaczom należy określić tematykę sprawy, którą chcemy załatwić i ustalić termin. Wyjątkiem od trzydniowego terminu zgłaszania wizyt w urzędzie są sprawy nagłe. Pomoc tłumaczy w załatwianiu spraw urzędowych jest dostępna w godzinach pracy Urzędu Miasta Tarnowa.

(dm)

Znaczniki

Archiwalne