TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie / Urząd Statystyczny przeprowadzi badania ankietowe i rolnicze

Urząd Statystyczny przeprowadzi badania ankietowe i rolnicze

Urząd Statystyczny w Krakowie zaplanował na rok 2018 liczne badania ankietowe. Badania będą prowadzone zarówno telefonicznie, jak również metodą bezpośrednią w gospodarstwach domowych, gospodarstwach rolnych, punktach usługowych, targowiskach oraz na przejściach granicznych na terenie województwa małopolskiego.

Pozyskane w badaniach ankietowych i rolniczych dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej i gospodarczej województwa małopolskiego oraz będą stanowić podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych.

Co ważne, zbierane i gromadzone w wyniku badań dane indywidualne i dane osobowe będą objęte tajemnicą statystyczną i będą wykorzystywane wyłącznie do zbiorczych opracowań statystycznych.

Harmonogram badań oraz plakaty informacyjne dostępne są w poniższych załącznikach.

(lb)

Znaczniki

Archiwalne