TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie / Zakończenie programu edukacji ekologicznej

Zakończenie programu edukacji ekologicznej

Urząd Miasta Tarnowa współpracując z placówkami oświatowymi i Tarnowskim Centrum Kultury, zorganizował przegląd filmów ekologicznych oraz trwający od kwietnia do października cykl wycieczek przyrodniczych połączony z konkursami edukacyjnymi „Młody ekologu, gdy o środowisko dbasz, piękną przyrodę w Tarnowie masz”.

W cyklu tym uczestniczyło trzynaście placówek oświatowych: przedszkola nr 4, 8, 20, 27, 32 i 33, szkoły podstawowe nr 2, 9, 11, 18 i 23, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tarnowie.

Jednym z celów wychowania przedszkolnego jest kształtowanie oraz rozwijanie u dziecka emocjonalnego stosunku do otaczającego je środowiska społeczno-przyrodniczego, przygotowywanie go do poznania, ochrony i odpowiedzialnego wykorzystywania środowiska przyrodniczego. Zagrożenie dla środowiska przyrodniczego jest tematem dyskusji na całym świecie. Kryzys dotyczący stosunku człowieka do środowiska, pojawił się i narasta, obejmując swym zasięgiem cały świat. Dlatego ogromnie ważnym problemem ludzkości jest przetrwanie i stworzenie warunków godnego życia dla przyszłych pokoleń, życia w harmonii z naturą i z drugim człowiekiem. Edukacja ekologiczna przybrała formę: zabawy pozwalającej na rozwijanie własnej inicjatywy, zajęć organizowanych przez nauczycielkę z całą grupą lub w małych zespołach, udziału w akcjach organizowanych w przedszkolu, udziału w konkursach, ukierunkowanych obserwacji, eksperymentów, wycieczek i spacerów po okolicy oraz uroczystości i imprez środowiskowych.

 

Odbywający się w dniach 1-4 października Przegląd Filmów Ekologicznych EKOŚWIAT skierowany był głównie do dzieci i młodzieży z Tarnowa. XIX edycja Przeglądu przyciągnęła ogromną rzeszę młodych widzów. Film „O czym szumi las” oglądnęło 2 338 widzów, natomiast film „Nasze jutro” 745 widzów. Projekcjom filmowym towarzyszyła – wyeksponowana w holu kina - wystawa składająca się z 20 ciekawych fotografii o tematyce przyrodniczej przedstawiających świat przyrody „Przyroda chroniona ziemi tarnowskiej”. Program współfinansowany był ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Na plakatach informujących o Przeglądzie zamieszczono logotyp WFOŚiGW w Krakowie.

wfosigw

Znaczniki

Archiwalne