TARNÓW / Miasto / Dla mieszkańca / Budżet Obywatelski

Budżet Obywatelski

Budżet Obywatelski 2018

Harmonogram poszczególnych czynności w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Tarnowa na 2018 rok:

Lp. Opis czynności Termin
1. Zgłaszanie projektów 31 marca - 28 kwietnia 2017 r.
  2. Weryfikacja zgłoszonych projektów wraz z wymaganymi ocenami właściwej merytorycznie jednostki organizacyjna Urzędu Miasta Tarnowa lub Gminy Miasta Tarnowa 2- 22 maja 2017 r.
3. Wyrażenie przez Komisję Rozwoju Miasta i Spraw Komunalnych Rady Miejskiej w Tarnowie opinii do 31 maja 2017 r. 
4. Ogłoszenie listy projektów dopuszczonych do głosowania i listy projektów odrzuconych oraz wykazu punktów do głosowania 2 czerwca 2017 r.
5. Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektów dopuszczonych do głosowania 2 – 18 czerwca 2017 r.
6. Głosowanie nad wyborem projektów do realizacji 19 - 28 czerwca 2017 r.
7. Ogłoszenie ostatecznych wyników głosowania nad wyborem projektów do realizacji 30 czerwca 2017 r.

Formularz do zgłaszania projektów i wykaz można pobrać tutaj:

Harmonogram i regulamin:

17zp165.rtf 36,09 kB
17zp164.doc 42,00 kB