TARNÓW / Miasto / Dla mieszkańca / Informacje drogowe

Informujemy, że w dniach od 30 stycznia 2012 r. do 2 lutego 2012 r. wykonywane będą roboty powodujące okresowe utrudnienia w ruchu pojazdów w pasie drogowym ulicy Lwowskiej w okolicach wiaduktu kolejowego.

Roboty związane są z jego przebudową, w ramach zadania „Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków - Rzeszów” i wykonywane będą
w godzinach od 18.00 do 5.00 zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

Kierujący pojazdami proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności, gdyż ruch odbywać się będzie wahadłowo.

Za utrudnienia przepraszamy.

Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. informują o utrudnieniach, które mogą wystąpić w najbliższym czasie, począwszy od czwartku 5 stycznia 2012 r. mających wpływ na ciągłość świadczonych usług.