TARNÓW / Miasto / Dla mieszkańca / Informacje drogowe

Planowane zmiany w organizacji ruchu w rejonie cmentarzy w Tarnowie w dniu 1 listopada 2011 r. i w dnach poprzedzających:

Informujemy o utrudnieniach, które mogą wystąpić w najbliższym czasie, począwszy od piątku 7 października 2011 r. mających wpływ na ciągłość świadczonych usług. Prace modernizacyjno-inwestycyjne prowadzone będą na niżej wymienionych ulicach.

W dniu 7 października zostanie przywrócona stała organizacja w ruchu na ulicach Sitki, Słowackiego, Piłsudskiego, która obowiązywała przed budową przejścia podziemnego na ulicy Mickiewicza. Natomiast przypominany, że ruchu na ulicy Piłsudskiego będzie się odbywał z kierunku od ulicy Mickiewicza do ulicy Słowackiego, Sitki. Jednocześnie zostanie przywrócona możliwość lewoskrętu z ulicy Słowackiego w ulicę Piłsudskiego.