TARNÓW / Miasto / Dla mieszkańca / Informacje drogowe

Główne ulice Tarnowa są w pełni przejezdne. Od wystąpienia intensywnych opadów śniegu w nocy z niedzieli na poniedziałek, o stan tarnowskich ulic dba dziesięć pługopiaskarek i trzy ciągniki. Teraz sprzęt ten został skierowany na ulice o mniejszym znaczeniu dla komunikacyjnego układu miasta i drogi osiedlowe. Zaśnieżone ulice można zgłaszać pod numerem telefonu: 504 044 039. Trwają również prace przy odśnieżaniu chodników i alejek parków.

Jeśli pozwolą na to warunki pogodowe, w czwartek, 18 listopada, na ul. Dworcowej, przebudowywanej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Krakowską do Placu Dworcowego, prowadzone będą roboty związane z układaniem warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej.

Można już korzystać z nowo wybudowanego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Wojska Polskiego. To najwygodniejsza w użytkowaniu z oddanych w tym roku inwestycji tego typu.

Zakończyły się prace remontowe przy al. Matki Bożej Fatimskiej. Inwestycja, która rozpoczęła się końcem sierpnia, jest teraz w trakcie odbioru technicznego. Kierowcy mogą już jednak poruszać w tym rejonie bez przeszkód

Lada chwila rozpocznie się ostatni etap prac drogowych przy al. Matki Bożej Fatimskiej. Na całej długości kładziona będzie nakładka asfaltowa. Jednocześnie położony zostanie ostatni odcinek chodnika. Na czas prowadzenia prac zostanie wprowadzona organizacja ruchu sprzed 1 listopada.