TARNÓW / Miasto / Dla mieszkańca / Informacje drogowe

Jak informuje Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich, od czwartku (22 grudnia) zostanie oddany do ruchu remontowany odcinek ulicy Narutowicza. Tym samym kończy się objazd na trasach linii 0b, 8, 15, 25, 27, 31 i 32 wytyczony ulicami Wita Stwosza, Towarową i Wodną.

Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. informują o utrudnieniach, które mogą wystąpić w najbliższym czasie począwszy od piątku 2 grudnia 2011 r. mających wpływ na ciągłość świadczonych usług.

Prace modernizacyjno-inwestycyjne prowadzone będą na niżej wymienionych ulicach:

1/ Ul. Lwowska do ul. Karpackiej – rozbudowa wodociągu - mogą wystąpić przerwy w dostawie wody i utrudnienia komunikacyjne.

2/ Os. XXV-lecia PRL nr 1 – wymiana wodociągu - mogą wystąpić przerwy w dostawie wody i utrudnienia komunikacyjne.

Przepraszamy za utrudnienia, które mogą wystąpić w wyniku prowadzonych prac.