TARNÓW / Miasto / Dla mieszkańca / Informacje drogowe

Jak informuje grupa Tarnów Spółki STRABAG, w związku z kontynuacją zadania „Budowa połączenia autostrady A-4 z drogą wojewódzką nr 977 w Tarnowie” od dnia 27 marca 2010 r. nastąpią duże utrudnienia w przejeździe ulicami Konarskiego, Gumniską i Dąbrowskiego.

Rozpoczęły się roboty związane z budową przejścia podziemnego przy ul. Mickiewicza. Charakter prowadzonych prac wymagał zamknięcia przejazdu tą ulicą na odcinku od skrzyżowania z ulicą Brodzińskiego do skrzyżowania z ulicą Nową oraz ograniczenia ruchu na ul. Goldhammera.