TARNÓW / Miasto / Dla mieszkańca / Informacje drogowe

Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich informuje, że w początkowych dniach czerwca 2011 roku wprowadzone zostanie oznakowanie na czas remontu ulicy Krakowskiej w drugim etapie. Etap ten rozbity został na dwa mniejsze: II a, gdzie zamknięty będzie odcinek ulicy Krakowskiej do ul. Malczewskiego oraz II b, w którym zamknięcie przedłużone będzie do ulicy Bandrowskiego. Dopiero po nim nastąpi całkowite wprowadzenie etapu II, w którym ulica Krakowska zamknięta będzie aż do ul. Krasińskiego, włącznie ze skrzyżowaniem tych ulic.

Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich uprzejmie informuje, iż w dniu dzisiejszym nastąpiło przekazanie placu budowy dla zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa sieci parkingów na terenie miasta Tarnowa – parking przy ul. Kwiatkowskiego (przy Mościckim Centrum Medycznym), parking na terenie os. XXV-lecia PRL– etap I (pomiędzy blokami nr. 1 a 2)”.

W najbliższym czasie na Placu Rybnym wprowadzone będzie oznakowanie związane z jego remontem i nastąpią zmiany w organizacji ruchu. Utrudnienia polegały będą na wyłączeniu jego części z postoju. Wraz z postępem robót i związanym z tym zamknięciem coraz większej powierzchni Placu ubywać będzie miejsc do postoju pojazdów. Ograniczona będzie także możliwość przejazdu ciągiem Kapitulna – Rybna. Okresowo nastąpi nawet całkowite zamknięcie przejazdu tym ciągiem ulic. Identyfikatory i abonamenty uprawniające do postoju na Placu Rybnym honorowane będą na miejscach do parkowania zlokalizowanych na ulicach przyległych.

Za utrudnienia przepraszamy.

Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. informują o utrudnieniach, które mogą wystąpić w najbliższym czasie począwszy od piątku 6 maja br. mających wpływ na ciągłość świadczonych usług.