TARNÓW / Miasto / Dla mieszkańca / Informacje drogowe

Najprawdopodobniej w poniedziałek, 2 czerwca, na odcinku ul. Krakowskiej, pomiędzy ulicami Przemysłową i Monopolową nastąpią duże utrudnienia w ruchu. Jest to związane z budową komory wodociągowej w jezdni tej ulicy. Planowane jest zamknięcie ulicy po stronie południowej. 

Uwaga kierowcy - wykonawca robót związanych z rozbudową ulicy Mickiewicza zamierza zamknąć wyjazd z ulicy Legionów do ulicy Mickiewicza. Zamknięcie wjazdu na ulicę Mickiewicza planowane jest od 26 maja 2014 do 6 czerwca i związane jest z wykonaniem podbudowy jezdni i układaniem krawężników. Będą dodatkowe utrudnienia w ruchu.

Uwaga kierowcy - kontynuację prac remontowych w tym miejscu zaplanowano od najbliższego poniedziałku, 19 maja. Zamknięty zostanie dojazd do ulicy Podgórskiej od drogi biegnącej wzdłuż torów kolejowych w kierunku  Kępy Bogumiłowickiej.

Uwaga kierowcy – ważna informacja. Już w czwartek, 8 maja, zakończy się remont jednego z głównych odcinków w Tarnowie. Mowa o ulicy Narutowicza, na odcinku od ulicy Wita Stwosza do ulicy Bandrowskiego. O godz. 6.00 przywrócony zostanie tam na stałe ruch dwustronny.