TARNÓW / Miasto / Dla mieszkańca / Informacje drogowe

Prezentujemy projekt organizacji ruchu dla planowanych objazdów dla wyłączonego z ruchu odcinka ulicy Mickiewicza podczas Forum Inwestycyjnego.

Projekt zakłada wprowadzenie objazdów najkorzystniejszych dla funkcjonowania komunikacji publicznej uzgodniony z Zarządem Komunikacji Miejskiej.

Od strony wschodniej autobusy (i objazd) kierowany będzie ulicami Al. Matki Bożej Fatimskiej, ks. Sitki i ulicą Piłsudskiego do Al. Solidarności. Przeciwny kierunek kierowany będzie poprzez ulice Klikowską, Rondo im. gen. Fieldorfa, ulicami Słowackiego i ks. Sitki do Al. Matki Bożej Fatimskiej lub dalej przez Słoneczną i Starodąbrowską do Mickiewicza.

Dodatkowe informacje w sprawie objazdów, utrudnień drogowych – Dział Inżynierii Ruchu TZDM tel. 14 621 71 06

Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich informuje, że od dnia 29 sierpnia 2011r. planowane jest rozpoczęcie robót związanych z remontem nawierzchni ulicy Nowodąbrowskiej od skrzyżowania ulic Błonie i Spokojnej do ulicy Wilczej.

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Tarnowie informuje, że od wtorku 16 sierpnia 2011 r. od godz. 7:00 będzie zamknięty kolejny odcinek ulicy Krakowskiej, od ulicy Narutowicza do ulicy Bema. W związku z powyższym autobusy obsługujące linie 2, 9, 11, 12, 30, 35 i 41 w kursach powrotnych w kierunku ulicy Bema będą poruszać się objazdem ulicami Narutowicza, Bandrowskiego i Bema.

Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. informują o utrudnieniach, które mogą wystąpić w najbliższym czasie począwszy od piątku 5 sierpnia 2011 r. mających wpływ na ciągłość świadczonych usług.