TARNÓW / Miasto / Dla mieszkańca / Informacje drogowe

Prace modernizacyjno-inwestycyjne mogą spowodować utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych. Szczegóły poniżej, warto się z nimi zapoznać. 

 1/ ul. Nowodąbrowska  od stacji Shell do ul Łomnickiego – rozbudowa sieci kanalizacyjnej – podczas wykonywania prac utrudnione będzie  swobodne poruszanie się pojazdów i pieszych

 2/ ul. Wojtarowicza - podczas wykonywania prac utrudnione będzie swobodne poruszanie się pojazdów i pieszych

 3/ ul. Krawiecka – Spadzista wymiana wodociągu - mogą  wystąpić okresowe przerwy w dostawie wody – o terminach, każdorazowo, powiadamiani będą mieszkańcy za pomocą stosownych  ogłoszeń. Podczas wykonywania prac wykorzystywany będzie także sprzęt budowlany, który może utrudniać swobodny ruch pojazdów i pieszych

 4/ ul. Niedomicka wymiana wodociągu  - mogą wystąpić okresowe przerwy w dostawie wody - o terminach, każdorazowo, powiadamiani będą mieszkańcy za pomocą stosownych  ogłoszeń. Podczas wykonywania prac wykorzystywany będzie także sprzęt budowlany, który może utrudniać swobodny ruch pojazdów i pieszych

 5/ Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Orkana - ul Wiadukt - podczas wykonywania prac utrudnione będzie swobodne poruszanie się pojazdów i pieszych

 6/ Wymiana wodociągu ul. Brodzińskiego (od Wigury do Mickiewicza ) - mogą  wystąpić okresowe przerwy w dostawie wody o terminie  których, każdorazowo powiadamiani będą mieszkańcy za pomocą stosownych  ogłoszeń. Podczas wykonywania prac wykorzystywany będzie także sprzęt budowlany, który może utrudniać swobodny ruch pojazdów i pieszych

 7/ Wymiana wodociągu ul. Nowy Świat (od Słowackiego do Romanowicza) - mogą  wystąpić okresowe przerwy w dostawie wody o terminie  których, każdorazowo powiadamiani będą mieszkańcy za pomocą stosownych  ogłoszeń. Podczas wykonywania prac wykorzystywany będzie także sprzęt budowlany, który może utrudniać swobodny ruch pojazdów i pieszych

 8/ Wymiana wodociągu ul. Westerplatte - Jana Pawła II) - mogą  wystąpić okresowe przerwy w dostawie wody o terminie  których, każdorazowo powiadamiani będą mieszkańcy za pomocą stosownych  ogłoszeń. Podczas wykonywania prac wykorzystywany będzie także sprzęt budowlany, który może utrudniać swobodny ruch pojazdów i pieszych

 9/ ul. Chemiczna – Kwiatkowskiego – roboty będą wykonywane równocześnie z budową ronda.